NOAHs urangruppes formål er at oplyse om den nukleare brændselskæde, herunder om de miljømæssige, energi-, udenrigs- og sikkerhedspolitiske konsekvenser af udvinding, forarbejdning, transport og handel med uran, samt om atomaffaldsdeponering i Danmark.


URANUDVINDING i Grønland

Gruppens arbejdsområde er bl.a. at virke for genindførelse af den grønlandske uran-nultolerance gennem øget folkeoplysning i Grønland og Danmark. Gruppen satser aktivt på at optage medlemmer og networke begge steder.

Pressemeddelelser mm:

Landstinget forkaster borgerinddragelse om uran (25. maj 2016)

Folkeafstemning om uran bør have følger for Kvanefjeld-projektet (25. april 2016)

Høring i Folketingets Grønlandsudvalg bekræfter uranaftalens manglende bæredygtighed (19. marts 2016)

Uranaftalen skader mennesker og miljø (23. februar 2016)

Løftebrud om folkeafstemning om Kuannersuit/Kvanefjeld-mineprojektet (16. decmber 2015)

Kuannersuit/Kvanefjeld-projektet lever ikke op til de højeste miljøstandarder i verden (13. august 2015)

Demonstrationer i København mod uranudvinding i Grønland (31. juli 2015 )

Sydgrønlandsk informationsturné om uran var ikke neutral (26. juni 2015)

NOAH støtter de sydgrønlandske fåreholderes modstand mod Kvanefjelds-projektet ( 31. marts 2015)

Pressemeddelelse: Valg i Grønland – også om uranudvinding (2. oktober 2014)

Uran i Grønland: Kontroversiel lovændring stækker borgernes rettigheder (10. juli 2014)

Konferencer: uranudvinding er problematisk Opsummering fra konferencer i Nuuk og København (27. marts 2014)

International konference i København om uranudvinding 25. marts (11. februar 2014)

Fasthold Nej til uranudvinding – Kronik i Politiken (9. juli 2013) 

Fasthold Nej til uranudvinding – Kronikken til Politiken (9. juli 2013) 

International opbakning til uran-nul-tolerance-politikken (26. april 2013)


Se også : J.W. Storm van Leeuwens rapport om Kuannersuit/Kvanefjeldet


DET DANSKE Atomaffald

NOAHs Urangruppe engagerer sig også i den igangværende proces om deponering af det danske atomaffald ud fra erkendelsen af, at det slutdepotkoncept for det radioaktive affald, der for øjeblikket bl.a. satses på, ikke er hensigtsmæssigt.

Pressemeddelelser mm:

8. marts 2016: Sammensætning af kontaktforum og ekspertgruppe i atomaffaldsprocessen bør forbedres

30. oktober 2015: The Danish nuclear waste management process must be improved - Feature-article in Ingeniøren

29. oktober 2015: Kronik i Ingeniøren: Den danske atomaffaldsproces må forbedres - kort version

29. oktober 2015: Kronik i Ingeniøren: Den danske atomaffaldsproces må forbedres - lang version

29. maj 2015 NOAH m.fl.: Der er brug for kontaktforum om atomaffaldet

26. marts 2015: International atomaffaldskonference på Christiansborg indikerer fortsat, at det danske slutdepotprojekt for lav- og mellemradioaktivt affald er problematisk

25. marts 2015 International atomaffaldskonference 24. marts 2015 (med præsentationer)

16. marts 2015: Atomaffaldskonference – med afbud fra Dansk Dekommissionering og Sundhedsministeriet 

2. februar 2015: Ny udenlandsk kritik af det danske slutdepotkoncept for atomaffald fra Risø

8. december 2014: Høringssvar vedrørende depot for radioaktivt affald

1. december 2014: Öko-Institut kritiserer dansk plan for radioaktivt affald fra Risø 

3. november 2014: Journey to the Safest Place on Earth

24. oktober 2014: Pressemeddelelse om etikrapporten Atomaffaldsdeponering i etisk perspektiv

12. august 2014: Høringssvar vedrørende plan og miljøvurdering for etablering
af et slutdepot for lav- og mellemradioaktivt affald
 

2. juli 2014: Svensk kritik af danske planer for atomaffald

Short chronology of the Danish decision-making process for the future management of nuclear waste (fra 13. marts 2003 til 3. juli 2014)

Side om Atomaffald og etik

Etikrapporten Atomaffaldsdeponering i etisk perspektiv


Andet

9. maj 2016: Forskning i thorium-atomkraft giver ingen mening 

26. januar 2015: Modstand mod statsstøtte til atomkraft

25. november 2013: Høringssvar fra NOAH og Det Økologiske Råd om plan for finsk atomkraftværk


EURATOM

Hjemmeside for international konference om Euratom 23. september 2005


NOAHs Urangruppe blev stiftet 7. maj 2014. Gruppen viderefører det samarbejde, som NOAH Energi og Klima har været engageret i siden 2013 om den grønlandske uranudvinding sammen med VedvarendeEnergi, Det Økologiske Råd og Avataq.

Gruppens medlemmer:

Falke Thue Mikailsen

Louise Haxthausen

Niels Henrik Hooge

Palle Bendsen, kontaktperson, palle(at)noah.dk, 30 13 76 95

Varste M. Berndtsson

Erik Jensen

Kontakt

Palle Bendsen

Uran, CCS

Niels Henrik Hooge

Uran, atomkraft