uran

Uran The Impacts of Uranium Mining in Greenland and the Rest of the World

International konference om uranudvinding i Grønland

11. februar 2014 · Kl. 13:09 Nyhed

BAGGRUND

I oktober 2013 ophævede det grønlandske parlament Inatsisartut den 25 år gamle ’nul-tolerance-politik’ for uranudvinding. Dermed tog man et afgørende skridt hen imod, at Grønland i løbet af nogle år kan blive en af de fem største uranproducenter i verden.

Arrangørerne ønsker emnet bedre oplyst for den grønlandske befolkning og de grønlandske politikere. Der har manglet kritiske røster med faglig vægt. Det ønsker vi at bidrage til ved at hente internationale kapaciteter til to konferencer, en i Nuuk og en i København. Uran har også et sikkerhedspolitisk aspekt. Da sikkerheds- og udenrigspolitik er et anliggende for hele Rigsfællesskabet, er der også en interesse for den danske regering og Folketinget. Derfor foregår den ene konference på Christiansborg.

Med selvstyret har Grønland fået ret til at bestemme over ressourcerne i undergrunden. Den ret vil vi ikke anfægte. Men uran er ikke som andre mineraler, og der er både lokale og globale miljømæssige konsekvenser af indvindingen, som skal frem i lyset, så en endelig beslutning vedrørende uranindvinding kan tages på så oplyst et grundlag som muligt.

Konferencerne forholder sig tillige konkret til det mest kontroversielle af de arktiske mega-projekter, der er på vej, nemlig mineprojektet i Kuannersuit/Kvanefjeldet i Sydgrønland, der handler om udvinding af sjældne jordarter og uran. Uranforekomsten er opgjort som den næststørste i verden.

Konferencerne vil belyse uranmineprojektets virkninger for miljø og natur, CO2-udledning, folkesundhed og bæredygtig vækst, samt for udvikling af storskalaindustri i al almindelighed.

PROGRAM

13.00 Velkomst
Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd

CHAIR: Niels I. Meyer, professor emeritus, DTU

13:10 – 13:40 Jan Willem Storm van Leeuwen
Environmental and health impacts of the Kuannersuit mining project

13:50 – 14:00
Spørgsmål fra publikum

14:00 – 14:40 Cindy Vestergaard
Non-proliferation and security implications of uranium mining in the Danish Realm

14:40 – 14:50
Spørgsmål fra publikum

14:50 – 15:30 Helen Caldicott (Keynote)
Uranium mining in Australia and the uses of uranium: Nuclear power, weapons, and the problems associated with the disposal of nuclear waste - lessons learned for the future

Pause

16:00 – 16:30 Ekspertpanel
Helen Caldicott, J.W. Storm van Leeuwen, Cindy Vestergaard,

16:30 – 17:10 Politikerpanel
Johan Lund Olsen – MF for IA – Inuit Ataqatagiit
Finn Sørensen – MF for Enhedslisten
Flemming Møller Mortensen - MF for Socialdemokratiet
Christian Friis Bach – MF for Radikale Venstre
Ordstyrer: Niels I. Meyer
Venstre, Konservative og Siumut er også inviteret, men har endnu ikke kunnet stille med repræsentanter.

17:10 – 17:15 konklusioner og afslutning af konference
Niels I. Meyer

Konferencen foregår på engelsk – politikerpanel dog på dansk. Se også www.noah.dk/uran.

Tilmelding skal ske senest d. 23. marts på http://noah.dk/debat/

Kom i god tid (ca. ½ time før) pga. sikkerhedskontrollen ved Christiansborg.

Arrangører: Avataq (www.avataq.gl), Det Økologiske Råd (www.ecocouncil.dk), NOAH Friends of the Earth Denmark (www.noah.dk) og VedvarendeEnergi (www.ve.dk)

Konferencen er støttet økonomisk af OOA Fonden, Græsrodsfonden, Gaia Trust, Miljø- og Energifonden af 2005

Kort om eksperterne:

Jan Willem Storm van Leeuwen, seniorforsker hos Ceedata Consultants i Holland. Ekspert i livscyklusanalyser af energisystemer med særlig vægt på bæredygtighed. Forfatter til den første, uafhængige vurdering af de miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser af sjældne jordarter/uranmineprojektet i Kuannersuit/Kvanefjeldet.

Cindy Vestergaard, seniorforsker i Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) med speciale i sikkerhedsaspekterne ved global forvaltning af uran.

Helen Caldicott, australsk børnelæge, engageret i atomkraft- og atomvåbendebat gennem 40 år. Forhenværende præsident for Physicians for Social Responsibility. Indehaver af Gandhis Fredspris og 19 æresdoktorater, tidligere indstillet til Nobels Fredspris.

Længere præsentationer kan bl.a. findes på www.noah.dk/uran

uran konf partnere 2

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!