Alle nutidige og fremtidige generationer skal have lige adgang til Jordens ressourcer, uden at miljøet overbelastes. Det kalder vi miljøretfærdighed.

Programmer