Biomasse er ikke en bæredygtig energikilde

Vi står i dag i en situation, hvor vi ikke kan fortsætte med at bruge fossile brændstoffer på grund af klimaforandringer. Stærke kræfter vil erstatte kul og olie med træ og biobrændstoffer.

Projektet sælges som vedvarende energi, men følgerne for klimaet og naturen kan blive alvorlige. Det eneste ansvarlige ville være for alvor at nedbringe vores eget energiforbrug.

Skriv under på, at EU skal beskytte skovene – ikke brænde dem til energi.


Ny satsning på biomasse

Overalt på kloden fastlægges målsætninger om at omstille energisystemerne fra fossil energi til vedvarende energi. EU har en målsætning om, at mindst 20 % af energien i 2020 skal komme fra vedvarende energikilder, og man ser gode muligheder for at opnå denne målsætning ved hjælp af biomasse til energi, ikke mindst i form af træbrændsel til kraftvarmesektoren.

De 27 EU-lande har ikke de samme forpligtelser alle sammen, og med hensyn til at omlægge til vedvarende energi er Danmark blevet pålagt en målsætning på 30 % i 2020. I Danmark har man dog med en energiaftale fra sidste år sat målsætningen endnu højere, og det er jo i princippet godt. Men herhjemme ser man, ligesom i resten af EU, gode muligheder for at opfylde målsætningen med træbrændsel og agrobrændstoffer. Men det er ikke bæredygtigt.

Stort pres på naturområder

Presset på verdens naturlige skove og andre uopdyrkede jorder er i forvejen stort på grund af tømmerhugst og behovet for stadig mere landbrugsjord. Oveni kommer nu dette øgede pres fra Danmark og resten af Europa for at bruge træ og andre planter som råstof til energi. Forskellige studier har vist, at der ikke er tilstrækkelig biomasse i Europa til at opfylde målsætningerne på bæredygtig vis, og der sker allerede en betragtelig import af såvel træbrændsler som biobrændstoffer.

Hverken Danmark eller EU har overblik over, hvor biomassen i fremtiden skal komme fra. Politikere og energiselskaber synes at mene, at det er helt i orden at bruge andre landes resurser til at dække vores behov.

For tiden bindes der mere kulstof via fotosyntese, end der frigives fra plantedækket som følge af ændringer i plantevæksten og arealanvendelsen. Landjorden er på den måde sammen med havene med til at mindske skadevirkningen af de alt for store udledninger fra industri, landbrug, transport og husholdninger. Yderligere opdyrkning af land vil være at gå i den forkerte retning, fordi det forskubber denne positive balance i negativ retning. Men yderligere opdyrkning af jomfruelig jord og fældning af skove er netop, hvad der er på tegnebrættet.

Det er nu, der skal handles, hvis vi skal have en fremtidssikret energiforsyning, der ikke driver rovdrift på naturresurserne – og hvor klimagevinsten ikke blot er fiktiv.


Yderligere læsning:

2021
Nyhed: Energiaktører manipulerer med PtX-strategi (21. januar 2021)

2020
Nyhed: Klimaet er ligeglad med skrivebordsøvelser (22. juli 2020)
Nyhed: Problematiske forhold på PKA’s biomasseværk (8. april 2020)
Nyhed: Stop nu for afbrænding af biomasse i fjernvarmeforsyningen! (4. marts 2020)
Nyhed: Man kan ikke certificere sig ud af et overforbrug (24. februar 2020)
Høringssvar: København er desværre ikke på vej til at blive CO2-neutral (24. februar 2020)
Åbent brev til Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget: Forslag om minimalt brug af biomasse (19. februar 2020)

2019
Pressemeddelelse: Overforbrug: Vi rydder skovene ved at satse på ”grøn” vækst (29. november 2019)
Klimavalg 2019: Omstilling af energiproduktionen – hvad skal støttes? (2019)
Klimavalg 2019: Ærligt klimaregnskab for energisektoren (2019)
Klimavalg 2019: Klimavalg: Rød og blå blok - en mere eller mindre troværdig klimapolitik (3. juni 2019)

2018
Nyhed: Overforbrug af biomasse: Danmark valgte forkert – sig det højt og tydeligt! (29. november 2018)
Åbent brev til regeringen: Bioøkonomi i industriel skala udgør en risiko for klima, miljø og mennesker (8. november 2018)
Pressemeddelelse: Bioøkonomiens skyggesider: Klimakatastrofe, skovdestruktion og brud på menneskerettigheder (8. november 2018)
Nyhed: 119 organisationer: Klimavenlig bioenergi er vildfarelse (25. oktober 2018)
Nyhed: Energiforliget Klimaskadelig biomasse subsidieres frem til 2025 (15. august 2018)
Debatindlæg: Fakta-magi om biomasse til energi (Altinget, 25. maj 2018)
Pressemeddelelse: Regeringens Energiudspil: Kortsigtede tiltag i grøn indpakning (30. maj 2018)
Kommentar: Klimarådet bør tage mere ansvar og afskrive bioenergi (11. maj 2018)
Kronik: Lav definitionen på vedvarende energi om (Information, 6. april 2018)
Debatindlæg: Klimabevidste danskere lades i stikken, når forskere misinformerer (Altinget, 7. marts 2018)
Høringssvar: Verdensmålene kan ikke efterleves, når forbruget af biomasse øges (6. marts 2018)
Nyhed: Aktion mod PKA: Også bioenergi ødelægger klimaet (13. oktober 2018)

2017
Nyhed: PKA ødelægger grøn profil med investeringer i kraftvarmeværk baseret på skovrydning (2. oktober 2017)
Nyhed: International skovdag: FN kalder skovrydning CO2-neutral (21. marts 2017)

2016
Pressemeddelelse: Nyt VE-Direktiv vil øge udledningen af drivhusgasser (1. december 2016)
Nyhed: Amerikanske miljøorganisationer i oprør over dansk pensionskasse (17. november 2016)

2015
Konference: Bioenergi i krydsfeltet mellem klima, biodiversitet og postkolonialisme (14. december 2015)
Rapport: Bioenergy Out: Why bioenergy should not be included in the next EU Renewable Energy Directive (2015)

2013
Artikel: Bæredygtig biomasse: en historisk misforståelse (Modkraft, 2013)
Artikel: Biomasse: Klimaregnskab med kreativ bogføring (Modkraft, 2013)
Pressemeddelelse: FN’s første Internationale Skovdag (21. marts 2013)
Pressemeddelelse: EU lægger beslag på de fattiges landarealer (21. marts 2013)

2012
Kommentar: NOAH Energi og Klimas kommentar til energiaftalen af 22. marts 2012 
Pressemeddelelse: Bioenergi - en falsk løsning på klimaudfordringerne (18. januar 2012)

2011
Pressemeddelelse: Energi: En kortsiget energistrategi uden visioner og ambitioner (17. februar 2011)

2010
Pressemeddelelse: Alt for meget biomasse - Klimakommissionen lever ikke op til sit navn (30. oktober 2010)
Pressemeddelelse: Vattenfall på træhugst i Liberia for at nå egne klimamål (14. september 2010)
Nyhed: Biomasse er falsk varebetegnelse (14. juli 2010)
Artikel: Talgymnastik og klimaforpligtelser (Information, 21. maj 2010)

Andre materialer

Undervisningsmateriale: Mad og brændstof til Europa
Undervisningsmateriale: Masser af biomasse
Underside: Skove + Biodiversitet