Biomasse er ikke en bæredygtig energikilde

Vi står i dag i en situation, hvor vi på grund af klimaforandringer ikke kan fortsætte med at bruge fossile brændstoffer. Stærke kræfter vil erstatte kul og olie med træ og biobrændstoffer.

Projektet sælges som vedvarende energi, men følgerne for klimaet og naturen kan blive alvorlige. Det eneste ansvarlige ville være for alvor at nedbringe vores eget energiforbrug.

Skriv under på, at EU skal beskytte skovene – ikke brænde dem til energi.


Ny satsning på biomasse

Overalt på kloden fastlægges målsætninger om at omstille energisystemerne fra fossil energi til vedvarende energi. Krigen i Ukraine har yderligere, især i EU, sat gang i snakken om, hvordan vi kommer væk fra de fossile brændstoffer. 

En af de energikilder, der anses som en potentiel løsning, er bioenergi, og i særdeleshed biomasse fra skovene. Men det vil være en katastrofal løsning for Europas skove og for klimaet. 

Allerede nu bliver omkring halvdelen af Europas skovhugst brændt til energi, hvilket underminerer klimamålene, og hvis EU skulle erstatte blot 10 % af energiimporten fra Rusland med yderligere træfyring skulle skovhugsten øges med mere end 60 %.  

Danmark har haft travlt med at udråbe sig selv som et grønt foregangsland, som andre lande med fordel kan lade sig inspirere af i kampen for klimaet. Men Danmarks grønne omstilling har mere end noget andet handlet om, at kraftvarmeværkerne har skiftet kul ud med træ. 

Regeringen er opmærksomme på problematikken, og Dan Jørgensen har i et debatindlæg i Altinget erkendt, at biomasse kun kan være en overgangsløsning på vejen mod ægte bæredygtige alternativer. Her skriver han, at bioenergi "... ikke [er] en holdbar løsning for resten af verden, da kloden ganske enkelt ikke kan levere biomasse nok på en bæredygtig måde."

Så nu er det på tide, at Danmark, udover at arbejde på at nedsætte vores eget forbrug af biomasse, arbejder for, at andre lande i EU og resten af verden undgår at gentage vores fejl. 

Næste chance er i slutningen af 2022 hvor der er trilogue-møder i EU angående direktivet om vedvarende energi. NOAH opfordrer Mette Frederiksen og Dan Jørgensen eller hvem end der er i regeringen til den tid om at benytte lejligheden til at gøre op med Danmarks klima-bluff og advare EU om farerne ved at brænde træ af til energi.

Stort pres på naturområder

Presset på verdens naturlige skove og andre uopdyrkede jorder er i forvejen stort på grund af tømmerhugst og behovet for stadig mere landbrugsjord. Oveni kommer nu dette øgede pres fra Danmark og resten af Europa for at bruge træ og andre planter som råstof til energi. Forskellige studier har vist, at der ikke er tilstrækkelig biomasse i Europa til at opfylde målsætningerne på bæredygtig vis, og der sker allerede en betragtelig import af såvel træbrændsler som biobrændstoffer.

Hverken Danmark eller EU har overblik over, hvor biomassen i fremtiden skal komme fra. Politikere og energiselskaber synes at mene, at det er helt i orden at bruge andre landes ressourcer til at dække vores behov.

For tiden bindes der mere kulstof via fotosyntese, end der frigives fra plantedækket som følge af ændringer i plantevæksten og arealanvendelsen. Landjorden er på den måde sammen med havene med til at mindske skadevirkningen af de alt for store udledninger fra industri, landbrug, transport og husholdninger. Yderligere opdyrkning af land vil være at gå i den forkerte retning, fordi det forskubber denne positive balance i negativ retning. Men yderligere opdyrkning af jomfruelig jord og fældning af skove er netop, hvad der er på tegnebrættet.

Det er nu, der skal handles, hvis vi skal have en fremtidssikret energiforsyning, der ikke driver rovdrift på naturresurserne – og hvor klimagevinsten ikke blot er fiktiv.

Vi bør arbejde for at reducere energiforbruget, øge energieffektiviteten og øge mængden af reelt vedvarende energikilder så som sol, vind og geotermi.
 


Yderligere læsning:

2022

Pressemeddelse: International aktionsdag mod biomasse Lad ikke vores fremtid gå op i røg! (21. oktober 2022)

Nyhed i Klimamonitor: EU-Parlamentet freder biomasse som grøn energikilde – indtil videre (15. september 2022)

Nyhed i Ekstra Bladet: Kan smadre Danmarks image (12. september 2022)

Debatindlæg i Klimamonitor: Miljøorganisation: Green Power Denmark fremfører myter om biomasse (12. september 2022)

Debatindlæg i Altinget: Miljøbevægelsen Noah: Stop afbrændingen af skove til energi (9. september 2022)

Debatindlæg i Altinget: Miljøbevægelsen Noah: Danmark bør arbejde for at forhindre energiproduktion baseret på skovbiomasse (21. juni 2022)

Høringssvar: Energistyrelsens Global Afrapportering 2022 (20. maj 2022)

Pressemeddelelse: At brænde træ som erstatning for blot 10 % af de importerede russiske fossile brændstoffer vil være skæbnesvangert for skovene (18. maj 2022)

Nyhed i Ekstra Bladet: Anklage: Falsk klimaløsning (12. maj 2022)

Nyhed: Pas på de falske klimaløsninger: At følge Danmarks eksempel holder ikke 1,5℃ i live (11. maj 2022)

Nyhed: Ny rapport: Biomasseindustrien lader sandheden gå op i røg (5. april 2022)

Tegning: Adam O og NOAH
Tegning: Adam O og NOAH

2021

Nyhed: Åbent brev til Dan Jørgensen (2. dec. 2021)

Debatindlæg: Ørsteds lovprisning af deres biomasse er greenwashing (8. nov. 2021)

Nyhed: International aktionsdag (21. okt. 2021) - se video fra vores lille morgens på aktionsdagen imod afbrænding af biomasse til energi:


Debatindlæg: Sophie Hæstorp bygger sin klimaplan på et smuldrende fundament (21. sep. 2021)

Nyhed: Årets BURNING WOOD AWARD går til Ørsted! (15. sep. 2021) - fotoet herunder er fra aktionen ude for biomassebranchens lobbymøde på Hotel Scandic (foto: Ole Wagner):

Burning Wood Award. Foto: Ole Wagner


Pressemeddelelse: International protest mod biomasselobbyen, der mødes til konference i København (14. sep. 2021)

Nyhed: Kynisk EU-Kommission vil lade skovene gå op i røg (26. jul. 2021) 

Høringssvar: Hvilke energiformer skal have støtte? (25. jun. 2021)

Status april 2021: Danmark som foregangsland i omstillingen til vedvarende energi? (23. apr. 2021)

Pressemeddelelse: Advarsel til Biden Følg ikke Danmarks eksempel for grøn omstilling (21. apr. 2021) - video (af Rune Brink) og tegning (af Adam O) herunder blev brugt til at informere offentligheden om Danmarks høje forbrug af importeret biomasse til energi:


Tegning: Adam O og NOAH. Tegningen må anvendes med kreditering. Billedfil i høj opløsning til download nederst på siden.


Pressemeddelelse: International skovdag - Forestil dig en tur i skoven i 2030... (21. mar. 2021) - i anledning af International skovdag tog Institut for Evige Utopier os med en tur i fremtidens skov:


2020

Nyhed: Klimaet er ligeglad med skrivebordsøvelser (22. juli 2020)
Nyhed: Problematiske forhold på PKA’s biomasseværk (8. april 2020)
Nyhed: Stop nu for afbrænding af biomasse i fjernvarmeforsyningen! (4. marts 2020)
Nyhed: Man kan ikke certificere sig ud af et overforbrug (24. februar 2020)
Høringssvar: København er desværre ikke på vej til at blive CO2-neutral (24. februar 2020)
Åbent brev til Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget: Forslag om minimalt brug af biomasse (19. februar 2020)


2019

Pressemeddelelse: Overforbrug: Vi rydder skovene ved at satse på ”grøn” vækst (29. november 2019)
Klimavalg 2019: Omstilling af energiproduktionen – hvad skal støttes? (2019)
Klimavalg 2019: Ærligt klimaregnskab for energisektoren (2019)
Klimavalg 2019: Klimavalg: Rød og blå blok - en mere eller mindre troværdig klimapolitik (3. juni 2019)


2018

Nyhed: Overforbrug af biomasse: Danmark valgte forkert – sig det højt og tydeligt! (29. november 2018)
Åbent brev til regeringen: Bioøkonomi i industriel skala udgør en risiko for klima, miljø og mennesker (8. november 2018)
Pressemeddelelse: Bioøkonomiens skyggesider: Klimakatastrofe, skovdestruktion og brud på menneskerettigheder (8. november 2018)
Nyhed: 119 organisationer: Klimavenlig bioenergi er vildfarelse (25. oktober 2018)
Nyhed: Energiforliget Klimaskadelig biomasse subsidieres frem til 2025 (15. august 2018)
Debatindlæg: Fakta-magi om biomasse til energi (Altinget, 25. maj 2018)
Pressemeddelelse: Regeringens Energiudspil: Kortsigtede tiltag i grøn indpakning (30. maj 2018)
Kommentar: Klimarådet bør tage mere ansvar og afskrive bioenergi (11. maj 2018)
Kronik: Lav definitionen på vedvarende energi om (Information, 6. april 2018)
Debatindlæg: Klimabevidste danskere lades i stikken, når forskere misinformerer (Altinget, 7. marts 2018)
Høringssvar: Verdensmålene kan ikke efterleves, når forbruget af biomasse øges (6. marts 2018)
Nyhed: Aktion mod PKA: Også bioenergi ødelægger klimaet (13. oktober 2018)


2017

Nyhed: PKA ødelægger grøn profil med investeringer i kraftvarmeværk baseret på skovrydning (2. oktober 2017)
Nyhed: International skovdag: FN kalder skovrydning CO2-neutral (21. marts 2017)


2016

Pressemeddelelse: Nyt VE-Direktiv vil øge udledningen af drivhusgasser (1. december 2016)
Nyhed: Amerikanske miljøorganisationer i oprør over dansk pensionskasse (17. november 2016)


2015

Konference: Bioenergi i krydsfeltet mellem klima, biodiversitet og postkolonialisme (14. december 2015)
Rapport: Bioenergy Out: Why bioenergy should not be included in the next EU Renewable Energy Directive (2015)


2013

Artikel: Bæredygtig biomasse: en historisk misforståelse (Modkraft, 2013)
Artikel: Biomasse: Klimaregnskab med kreativ bogføring (Modkraft, 2013)
Pressemeddelelse: FN’s første Internationale Skovdag (21. marts 2013)
Pressemeddelelse: EU lægger beslag på de fattiges landarealer (21. marts 2013)


2012

Kommentar: NOAH Energi og Klimas kommentar til energiaftalen af 22. marts 2012 
Pressemeddelelse: Bioenergi - en falsk løsning på klimaudfordringerne (18. januar 2012)


2011

Pressemeddelelse: Energi: En kortsiget energistrategi uden visioner og ambitioner (17. februar 2011)


2010

Pressemeddelelse: Alt for meget biomasse - Klimakommissionen lever ikke op til sit navn (30. oktober 2010)
Pressemeddelelse: Vattenfall på træhugst i Liberia for at nå egne klimamål (14. september 2010)
Nyhed: Biomasse er falsk varebetegnelse (14. juli 2010)
Artikel: Talgymnastik og klimaforpligtelser (Information, 21. maj 2010)


Andre materialer

Undervisningsmateriale: Mad og brændstof til Europa
Undervisningsmateriale: Masser af biomasse
Underside: Skove + Biodiversitet