FoE Biodiversity

Skove + Biodiversitet

Skoven er blandt de mest artsdiverse naturtyper på Jorden. Derudover er den hjemsted for over en milliard mennesker, hvis levebrød er stærkt afhængige af skovens biodiversitet.

I NOAH samarbejder vi gennem vores internationale netværk med lokalsamfund for at bevare skovene og oprindelige folks rettigheder til skovressourcerne. Vi støtter lokalsamfunds - og især kvinder og unge menneskers - kamp for at beholde kollektive og traditionelle jordrettigheder. Vi udvikler og støtter handel i lille skala, der sikrer bæredygtige levevilkår og ikke er til fare for biodiversiteten.

Halvdelen af Jordens skove er forsvundet. Neoliberal politik, privatisering, handelsliberalisering og øget eksport af kød og afgrøder som soja og palmeolie har ført til en massiv stigning i store plantager. Det udløser yderligere skovrydning – og skovenes biodiversitet kan ikke erstattes af plantager.

Vi kæmper mod storindustrielle plantager, monokulturalisering, destruktiv skovhugst og finansialisering af skove og biodiversitet. Skoven bidrager til at regulere vores klima. Den lagrer kulstof og er dermed afgørende i vores kamp mod klimaforandringerne.

For at redde de skove, der er tilbage, er det afgørende, at vi drastisk reducerer vores forbrug af papir, møbler og biomassebaseret energi.

Vi arbejder med:

Biomasse

GMO

Patenter på natur

REDD+

FSC

Naturbevarelse

Kontakt

Anna Baastrup Rønne

Patenter, grøn dannelse

June Rebekka Bresson

GMO, glyphosat, bevarelse af Amager Fælled

Bente Hessellund Andersen

Landbrug og klima, biomasse til energi