Vores vision er en retfærdig og bæredygtig verden, hvor beslutningerne bliver taget demokratisk

Grænserne for Jordens bæreevne er allerede væsentligt overskredet. Vores del af verden har historisk set brugt flest ressourcer og bærer hovedansvaret for miljøødelæggelserne og den globale opvarmning.

En bæredygtig omstilling af lokale og globale produktions-, transport- og forbrugsmønstre er nødvendig. Alle nutidige og fremtidige generationer skal have lige adgang til Jordens ressourcer - uden at miljøet overbelastes. Det kalder vi miljøretfærdighed!

Vil du vide mere? Kontakt os endelig:

Telefon: 35 36 12 12
E-mail: noah@noah.dk

Andre informationer:

CVR-nr: 47 34 08 10
Bankkonto: 8411 0002005853
SWIFT/BIC: DABADKKK
IBAN: DK 91 3000 0005 5600 39