NOAH består af grupper. Landsgrupperne tager sig af de administrative og politiske opgaver for hele organisationen. Lokalgrupperne og emnegrupperne udtaler sig i eget navn og vælger selv, hvad de vil arbejde med.

NOAHs lokalgrupper er fordelt over hele landet, mens emnegrupperne mest holder til i København. I mange foreninger og virksomheder er bestyrelsen en drivende kraft i forhold til strategi og mål, men i NOAH har vi ikke topstyring. Bestyrelsen er blot en gruppe på lige fod med alle andre, når der diskuteres, hvordan NOAH arbejder og i alle forhold omkring miljøpolitik.

Når NOAH skal tage beslutninger for hele organisationen, sker det gennem det interne blad NOAH Intern. Bladet udsendes hver måned til samtlige aktive. Heri kan grupper stille forslag om alt lige fra økonomi til fælles miljøpolitik. På samme måde kan grupper afvise forslag.

To gange årligt mødes aktive fra alle grupper i en weekend. Den ene af dagene arbejder vi med et eller flere miljøpolitiske emner. Den anden dag giver landsgrupperne referater, og vi tager beslutninger om organisatoriske og økonomiske spørgsmål.

NOAHs sekretariat har først og fremmest en administrativ funktion og ledes af NOAHs sekretariatsgruppe. Sekretariatet er arbejdsplads for mange frivillige, som bruger lokalerne til at holde møder.

NOAH modtager støtte fra medlemmer og i 2023 fra Europa-nævnet Pulje B, DUF, ERASMUS+, Nordisk Ministerråd, Friluftsrådet, Wellspring Foundation, OAK Foundation, Fonden for Økologisk Landbrug, CISU, National Resource Defense Counsil, 1. maj Fonden, Miljø- og Energifonden, Friends of the Earth Europe, European Climate Foundation, Marin Community Foundation og Kulturministeriets pulje til almennyttige kulturelle projekter. Indholdet på denne hjemmeside er kun NOAHs ansvar. Funderne ovenfor kan ikke holdes ansvarlige, ligesom at indholdet ikke reflekterer deres holdninger.

NOAH modtager ikke midler fra virksomheder og erhvervsdrivende fonde, inkl. banker.

NOAH i EU’s åbenhedsregister: 717157143269-11.

NOAHs grupper

NOAHs miljøpolitik bestemmes i og udføres af vores emne- og lokalgrupper. Du er velkommen til at kontakte emnegrupperne direkte, hvis du har spørgsmål til en gruppe eller ønsker at deltage i gruppens arbejde.

 

 

NOAHs bestyrelse

Bestyrelsen består siden 28. oktober 2023 af Hanne Østergaard, Jette Gabrieli, Carl Herforth, Palle Bendsen og Stig Melgaard