bugt

Havmiljø

Vand er forudsætningen for alt liv på Jorden. Derfor er rent vand af afgørende betydning for såvel mennesker som dyr og planter. Danmark har en kystlinje på ca. 7.000 km., hvorfor vores kystnære og indre farvande fylder meget i alle danskeres liv. Vi har en stor grundvandsressource, som stadig kan give os (næsten) rent og frisk drikkevand på alle årstider.

PRESSEMATERIALE MV.

Vores grundvand og vores havmiljø er igennem lang tid ikke blevet behandlet ordentligt. Både drikkevand og vandløb, søer, fjorde og havmiljø lider under forurening med for eksempel pesticider fra landbruget, og havmiljøet er ødelagt af store mængder næringsstoffer, udledning af miljøgifte (f.eks. Grindstedværket og Cheminova og RGS Nordic) dumpning af slam (klapning), sandsugning, havbrug og fiskeri med trawl og ikke mindst bomtrawl. Ifølge Miljøstyrelsen er kun fem ud af 986 søer og kun fem ud af 109 kyststrækninger i god økologisk stand. Danmark har ikke levet op til sine forpligtelser i EU's vandmiljøplaner.

NOAH Havmiljø har siden 2021 beskæftiget sig med det miljø, der befinder sig under vandoverfladen primært i havet og i fjordene. Det, som du ikke kan se.

I øjeblikket arbejder vi især med:

Lynetteholmen og dumpning af slam i Køge Bugt

Der dumpes millioner tons giftigt slam i Køge Bugt fra Lynetteholm-projektet i København. Det bliver nuværende og fremtidige generationer, der med deres helbred som indsats kommer til at betale en høj pris for denne vanvittige ødelæggelse af vores fælles natur. NOAH har dokumenteret dumpning, som du kan læse om her og her. NOAH kræver et stop for Lynetteholm-projektet og som minimum en tidssvarende miljøvurdering.

RGS Nordics forurening i Agersø Sund

Miljøminister trækker i bremsen i sag om skadeligt oliespildevand - DN 7. marts 2023

Ny miljøtilladelse stopper ikke forurening af Storebælt - Politiken 3. september 2022

Danske have forurenet med giftigt fluorstof i høje koncentrationer - Politiken 26. august 2022

Svineproduktionens betydning for miljøet i Isefjorden

NOAHs dykker har henover sommeren 2021 fotodokumenteret miljøtilstanden i Isefjordens havbund. Se hvad vi fandt her. Forureningen skyldes sandsynligvis landbrugets overforbrug af næringsstoffer, pesticider og zink.