Fotos og videomateriale fra NOAH Havmiljø m.fl.

Henvendelse vedrørende fotos, videoer og datablade mv. til

Stig Melgaard  |  stigmelgaard@gmail.com  |  telefon: 20 74 57 68

______________________________________________________________________

Musholm havbrug

2023-05-31 Musholm havbrug i 2021 og 2023 Faktablad 

Lynetteholm

2023-01-27 Den strategiske miljøvurdering af Østhavnen 

2022-02 - dumpning af slam (klapning) i Køge Bugt - faktablad udgivet af Slamgruppen i Køge Bugt

2022-05-30 Lynetteholmen - En bombe under havmiljøet - video (NOAHkanalen på Youtube)

2021-06-04 Lynetteholmerklæring: Stands planlægningen

Køge Bugt

2023-01-06 Sandsugning i Køge Bugt - video (NOAHkanalen på Youtube) 

Oktober 2022 Video fra foreningen Køge Bugt Stenrev  https://koegebugtstenrev.dk/

Juli 2022 Video fra foreningen Køge Bugt Stenrev 

Isefjorden

2023-08-15 Video Under overfladen i Isefjorden

2021-08 Isefjord rapport 

Pressemeddelelser

2023-05-27  Nyhed - Dansk vandmiljø mistrives: Er randzoner løsningen

2023-01-23  Sandsugning ødelægger ålegræsområder ved kysterne. Det skader både havmiljø og klima 

Høringssvar

2023-01-27  Den strategiske miljøvurdering af Østhavnen 

2021-09-24  Høringssvar til forslag om ændring af havmiljøloven