• Andet

Svinefabrik Nej Tak

Ark med 6 klistermærker (ikke til udendørs brug)

 • Folder
 • 16 sider

Rettigheder for hvem?

Transnationale virksomheder udgør i dag en kæmpestor økonomisk magtfaktor. I dag har ti transnationale virksomheder således en større økonomi end 180 af verdens stater. Samtidig er transnationale virksomheder fremtrædende lobbyister og har ofte stor succes med at påvirke regeringer verden over til at tilgodese deres interesser i ny lovgivning.

 • Pjece
 • 12 sider

Fri Handel - For hvem? Konsekvenser af EU's handelspolitik

Alvorlige udfordringer præger det globale handelssystem. Handel kan bidrage til velstand og udvikling, men den nuværende indretning af handelssystemet har omfattende miljømæssige konsekvenser og skaber social og økonomisk ulighed mellem det Globale Nord og det Globale Syd samt internt i lande. Det er på høje tid, at vi gør op med det nuværende handelssystem og stiller spørgsmålet: Hvad eller hvem er såkaldt frihandel ‘fri’ for?

 • Hæfte
 • 56 sider
Velegnet til undervisning

EU’s fremtid – Forslag til en bæredygtig udvikling

 • Fag:Naturgeografi, Samfundsfag
 • Målgruppe:Gymnasie/ungdomsuddannelser
 • ISBN:978-87-93536-36-4
 • Rapport
 • 36 sider

Kurs mod bæredygtig handel - En handelspolitik for borgerne og miljøet

For at opnå en retfærdig økonomisk dagsorden er det nødvendigt med en nulstilling af de nuværende handels- og investeringsaftaler. Handel bør være et middel til miljømæssig og social velstand – ikke et mål i sig selv, som de nuværende aftaler lægger op til.

 • Rapport
 • 25 sider

Madspild og plastemballage

Smid væk-plast løser ikke problemet med madspild i Europa – andre løsninger virker og bør bruges

 • Andet

Solmærket - Atomkraft? Nej tak! (badge)

Det originale solmærke-badge

 • Pris:20 kr.
 • Andet

Solmærket - Atomkraft? Nej tak! (klistermærke 12 cm, spejlvendt)

Bemærk at klistermærket er spejlvendt og derfor velegnet til vinduer og ruder

 • Pris:30 kr.
 • Andet

Solmærket - Atomkraft? Nej tak! (klistermærke 33 cm)

Perfekt til christianiacyklen.

 • Pris:50 kr.
 • Andet

Solmærket - Atomkraft? Nej tak! (klistermærke 45 cm)

Det helt store klistermærke!

 • Pris:100 kr.