foei

Økonomisk retfærdighed

Alle på Jorden har ret til de samme grundlæggende muligheder og livsvilkår. Mens den globale økonomi vokser, bliver der stadigt mindre af naturen. Og fire ud af fem mennesker på Jorden lever i fattigdom.

Den konstante og nærmest mekaniske stræben efter økonomisk vækst indebærer uoverskuelige økologiske problemer, global ulighed og social erosion.

Behovet for at udvikle alternativer til det herskende vækstparadigme har aldrig været større. Bestræbelsen på at nytænke den økonomiske udvikling gennem modvækst rummer mulighed for at skabe nye og bedre vilkår for samfundet og for et indholdsrigt og meningsfyldt hverdagsliv.

I NOAH udfordrer vi de store selskaber og finansielle institutioners indflydelse. Vi sætter spørgsmålstegn ved de neoliberale politikker, der fremmes af udviklingsbanker og internationale institutioner. Vi er imod handelsforhandlinger, der fokuserer på markedsadgange og underminerer folks behov og miljøhensyn. Kun ved at målrette kampen mod neoliberalismen, der er central i det globale økonomiske system, kan vi lægge pres for et systemskifte.

Vi samarbejder med sociale bevægelser rundt omkring i verden der fremmer lokalsamfundenes indflydelse. Vi kæmper for at angribe den globale ulighed på en dynamisk, kreativ og konstruktiv måde, der kan opbygge bevægelse og løsninger der fremmer global, økonomisk retfærdighed.

Den overordnede økonomiske tankegang i verden skal ændres.

Folkelige bevægelser nu og i fortiden viser os, at der er en anden vej frem. Vi har brug for at udfordre neoliberalismens dominans og skabe bedre vilkår for alternative systemer med en bæredygtig og retfærdig tilgang.

Vi arbejder med: