• Rapport
  • 55 sider

Land til salg - hvordan EU modvirker bæredygtig landanvendelse

Rapport om EU's landfodaftryk. EU's indbyggere forbruger over dobbelt så meget land som det globale gennemsnit. Det er ikke bæredygtigt og har en lang række sociale, økonomiske og miljømæssige konsekvenser - ikke mindst i lande udenfor EU.

EU's landfodaftryk er 2,5 ha/person, hvilket er større end det globale gennemsnit på 1,23 ha/person. Der er kun 1,7 ha/person til rådighed globalt, og EU's forbrug er derfor ikke bæredygtigt og har en lang række miljømæssige konsekvenser. Det land, EU “importerer” gennem sit forbrug, kan kaldes indirekte land grabbing. Samtidig er EU-investorer ansvarlige for direkte land grabbing ved at have opkøbt 9.757.655 ha uden for EU. Dette har mange sociale og økonomiske konsekvenser for lokale befolkninger i form af deres adgang til land og mulighed for at skabe sig et levegrundlag.

Rapporten kan downloades gratis og rekvireres gratis som fysisk eksemplar så længe lager haves (ekskl. porto)

Bestil

  1. Start
  2. Preview
stk.
Gratis
kr.
Samlet pris ekskl. porto. Vi lægger en faktura sammen med varen.

Støt med engangsbeløb

Støt via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 15.200).