FoE Biodiversity

Skove og Biodiversitet

Skoven er blandt de mest artsdiverse naturtyper på Jorden. Derudover er den hjemsted for over en milliard mennesker, hvis levebrød er stærkt afhængige af skovens biodiversitet.

I NOAH samarbejder vi gennem vores internationale netværk med lokalsamfund for at bevare skovene og oprindelige folks rettigheder til skovressourcerne. Vi støtter lokalsamfunds - og især kvinder og unge menneskers - kamp for at beholde kollektive og traditionelle jordrettigheder. Vi udvikler og støtter handel i lille skala, der sikrer bæredygtige levevilkår og ikke er til fare for biodiversiteten.

Halvdelen af Jordens skove er forsvundet. Neoliberal politik, privatisering, handelsliberalisering og øget eksport af kød og afgrøder som soja og palmeolie har ført til en massiv stigning i store plantager. Det udløser yderligere skovrydning – og skovenes biodiversitet kan ikke erstattes af plantager.

Vi kæmper mod storindustrielle plantager, monokulturalisering, destruktiv skovhugst og finansialisering af skove og biodiversitet. Skoven bidrager til at regulere vores klima. Den lagrer kulstof og er dermed afgørende i vores kamp mod klimaforandringerne. For at redde de skove, der er tilbage, er det afgørende, at vi drastisk reducerer vores forbrug af papir, møbler og biomassebaseret energi.

Jorden oplever i dag den største masseuddøen i 65 millioner år, og arter forsvinder 100 til 1.000 gange hurtigere end før menneskets tid. Ifølge FN’s fødevare- og landbrugsorganisation (FAO) mistede Jorden mellem 1900 og 2000 75 % af diversiteten af dyrkede planter, og samtidig konkluderede The Millennium Ecosystem Assessment fra 2005, at Jordens økosystemer på grund af vores aktiviteter har ændret sig hurtigere de seneste 50 år end på noget andet tidspunkt i menneskets historie.

Det er en skræmmende udvikling, når vores overlevelse netop afhænger af økosystemerne og biodiversiteten, som understøtter vores livskvalitet både direkte og indirekte. Biodiversiteten og økosystemerne danner dynamiske netværk af relationer mellem planter, dyr, andre levende organismer og miljøet og leverer funktioner, som vi er afhængige af. Tankegangen bag tilgangen til bevarelse af biodiversitet og økosystemer bygger på en øget finansialisering og kommercialisering af fælles naturlige goder og funktioner. Vi er ved at sælge naturen med argumentet om af beskytte den gennem offsetting og ved at lave naturen, biodiversiteten og økosystemerne om til handelsvarer.

Vi arbejder med:

Biomasse

GMO

Patenter på natur

REDD+

FSC

Naturbevarelse

Finansialisering og offsetting

Biodiversitet

Frø