• Folder
 • 32 sider

Ti trin mod det udledningsfrie samfund

Pjecen gennemgår, hvad der skal til for at sikre en hurtig omstilling til et EU uden brug af fossile brændsler og afbrænding af biomasse.

 • Rapport
 • 34 sider

Anbefalinger til Danmarks og EU's handels- og investeringspolitik

Handels- og investeringspolitikken er en vigtig drivkraft bag den økonomiske globaliserings udvikling. Gennem især de seneste 25 år er aftalerne vokset til at omfatte adskillige politikområder, som traditionelt lå uden for handels- og imvesteringspolitikkens domæne.

 • Magasin
 • 24 sider

ØkoKøn zine 002

Fællesskab

 • Folder
 • 4 sider

Hvem skal bestemme over vores mad?

Hvad er madsuverænitet? Det giver denne folder et kort indblik i.

 • Rapport
 • 12 sider

En retfærdig økonomi er mulig - et opgør og en vision

Når Trump og Brexit fylder avisoverskrifterne, og 26 mennesker ejer lige så meget som 3,5 milliarder mennesker, kan man få det indtryk, at vi må vælge mellem magtesløse stater på en global markedsplads eller tilbageskuende ledere, der opsætter toldmure og smider de ‘fremmede’ ud.

 • Rapport

Palmeoliens skjulte pris

Hvordan vores forbrug af palmeolie har fatale konsekvenser for mennesker og natur- og hvilken rolle handelsaftaler spiller heri.

 • Bog
 • 264 sider

Miljøbevægelsens rødder

Miljøbevægelsen NOAH har spillet en afgørende rolle i udformningen af den danske miljøbevægelse og dansk miljøpolitik, men vi er endnu ikke færdige. Sammen med aktivister og fagfolk gør vi i denne bog status over 50 års historie fyldt med ø-lejre, vedvarende energi og økologiske alternativer til vækst og kapitalistisk kassetænkning.

 • Magasin
 • 32 sider

ØkoKøn zine 001

 • Hæfte
 • 12 sider

Fra rettighed til vare

HVORDAN EU’S HANDELSAFTALER MED DET GLOBALE SYD MODARBEJDER MADSUVERÆNITET