• Folder
  • 8 sider

Svineproduktion uden grænser

Det globale system, der muliggør intensiv kød- og mejeriproduktion, har stadigt mere ødelæggende konsekvenser for mennesker, miljø og lokalsamfund. Den globale kød- og mejeriindustri lægger beslag på langt det meste landbrugsjord og er af afgørende betydning for udledningen af drivhusgasser fra landbruget og for vand- og luftforurening.

17. juni 2020 · Kl. 11:11 Materiale

Kødproduktionen er steget i mange europæiske lande, hvilket især er drevet af eksport. På samme tid er landbrugsarealet ikke mindsket, og de resterende bedrifter bliver større og større. Dette har medført et stigende antal kødfabrikker, hvor et stort antal dyr holdes i overfyldte haller. Samtidig er der mangel på græsningsarealer til produktion af foder til dyrene, hvilket medfører import af foder. Kødindustrien er afhængig af migrerende og ikke-registrerede arbejdstagere, som udsættes for trange og usikre forhold - hvilket øger risikoen for spredning af sygdomme blandt arbejdstagere på kødfabrikkerne og slagterierne. Den øgede forekomst af epidemier som fugleinfluenza og svineinfluenza er også blevet knyttet til kødfabrikker.

Den danske svineproduktion står centralt i kødkrisen. I Danmark produceres mere end 30 millioner svin om året. Det har konsekvenser for det lokale miljø i Danmark, for miljøet i andre dele af verden, hvor vi importerer foder  fra, og for det globale klima i form af drivhusgasser.

Behovet for at reducere produktionen og forbruget af animalske produkter er essentielt. Samtidig skal forholdene for dyrene og menneskene i og omkring produktionen forbedres.

" "

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!