• Video
 • 2 min.

Noget værre svineri

Se med og forstå Danmarks svineproduktion på 2 minutter

 • Folder
 • 4 sider

Modvækst

Det nødvendige opgør med væksten

 • Rapport
 • 32 sider

Offentlige indsatser for bæredygtig mad

Indsigter og anbefalinger, der baner vej for sund, klimaog miljøvenlig mad, som skaber jobs, lokalliv, velfærd, retfærdighed og lever op til vores globale ansvar

 • Pris:Gratis + porto
 • ISBN:978-87-93536-73-9 (trykt udgave), 978-87-93536-74-6 (digital udgave, pdf)
 • Emner:Madsuverænitet
 • Hæfte
 • 16 sider

Generation ukendt

Denne briefing giver dig indblik i teknikkerne bagved den nye generation af GMO'er

 • Hjemmeside
Velegnet til undervisning

Når naturen er under pres

Jorden oplever i dag den største masseuddøen i 65 millioner år, og arter forsvinder 100 til 1.000 gange hurtigere end før menneskets tid. Dette undervisningsmateriale stiller skarpt på tilstanden for biodiversiteten i Europa.

 • URL:https://www.noah.dk/natur-under-pres
 • Fag:Biologi, Naturgeografi, Samfundsfag
 • Målgruppe:Gymnasie/ungdomsuddannelser
 • ISBN:978-87-93536-30-2
 • Emner:Skove og Biodiversitet
 • Folder
 • 12 sider

Tabet af en verden - om naturen, dig og EU

I sin seneste vurdering af naturtilstanden i EU peger Europa-Kommissionen på, at presset på EU’s natur er vedvarende, og den konkluderer, at ”tab af beskyttede levesteder og arter fortsætter stadig, og hvis der ikke tages fat på dette, vil det uundgåeligt resultere i den fortsatte erosion af vores biodiversitet og de vitale tjenester, de leverer, hvilket sætter menneskers sundhed og velstand i fare”.

 • Hæfte
 • 36 sider

Det Brændende Behov for at stoppe fabrikslandbruget i Europa

Antallet af jordbrug i den Europæiske Union (EU) er faldet drastisk de seneste årtier og er hovedsageligt et resultat af katastrofale landbrugs- og handelspolitikker. På samme tid stiger kødproduktionen i mange EU-lande særligt den del, der er relateret til eksporten. De resterende landbrug bliver større med en lavere diversitet af dyrearter.

 • Pris:Gratis + porto
 • Målgruppe:Gymnasie/ungdomsuddannelser
 • ISBN:978-87-93536-69-2 (trykt udgave), 978-87-93536-70-8 (digital udgave (pdf))
 • Emner:Madsuverænitet
 • Rapport
 • 17 sider

Landbrugets fremtid - fra datagiganter til madsuverænitet

Landbruget har altid været en dynamisk sektor under konstant udvikling. I løbet af det seneste århundrede har det europæiske landbrug imidlertid gennemgået en hidtil uset industrialiseringsproces, der næres af successive, teknologiske innovationer, der har til formål at maksimere produktionens effektivitet. Udviklingen af tunge maskiner har reduceret arbejdsbehovet betydeligt, og fremme af kunstgødning, syntetiske pesticider og frøteknologier muliggjorde en indledende stigning i udbyttet af nogle få råvareafgrøder. En lignende historie om intensivering af husdyrsektoren har gjort det muligt at masseproducere kød- og mejeriprodukter.

 • Folder
 • 8 sider

Svineproduktion uden grænser

Det globale system, der muliggør intensiv kød- og mejeriproduktion, har stadigt mere ødelæggende konsekvenser for mennesker, miljø og lokalsamfund. Den globale kød- og mejeriindustri lægger beslag på langt det meste landbrugsjord og er af afgørende betydning for udledningen af drivhusgasser fra landbruget og for vand- og luftforurening.