• Hæfte
  • 16 sider

Generation ukendt

Denne briefing giver dig indblik i teknikkerne bagved den nye generation af GMO'er

15. januar 2021 · Kl. 13:31 Materiale

Europas landbrugssektor står over for en kombination af klimaændringer, tab af biodiversitet og et stadig mere globaliseret marked, og nogle aktører portrætterer en ny generation af genetisk modificerede organismer (GMO’er) som en magisk løsning til at imødegå dette.

Nogle har foreslået, at de nye, genetisk modificerede afgrøder, dyr og mikroorganismer skal undtages fra lovgivning om GMO, som ellers er vedtaget for at beskytte forbrugere og miljøet mod de risici, som GMO’er udgør.

Dette papir argumenterer for, at de nye typer af genmanipulationsteknikker ikke vil gøre landbrugssystemet mere modstandsdygtigt over for ekstremt vejr, reducere tabet af biodiversitet eller resultere i sundere mad og mere fair indkomst til landmændene. Og på baggrund af de risici, de nye genteknikker indebærer, argumenteres der for, at teknikkerne skal vedblive med at være kontrolleret af de eksisterende GMO-love.

Med papiret stiller vi også vigtige spørgsmål om, hvem der vil drage fordel af den nye generation af GMO’er, hvem teknologien styrker, hvem den stiller ringere, og hvem der ejer den. I papiret argumenteres der for, at vi skal støtte ægte løsninger, der vil være til gavn for landmænd, forbrugere og naturen i vores kriseramte verden.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!