• Rapport
 • 76 sider

Kødatlas 2022 - Fakta og figurer om de dyr, vi spiser

 • URL:https://www.noah.dk/materialer/koedatlas2022
 • Fag:Naturgeografi, Samfundsfag
 • Målgruppe:Gymnasie/ungdomsuddannelser
 • ISBN:978-87-93536-84-5
 • Emner:Madsuverænitet
 • Notat
 • 10 sider

Dumpning af havneslam i Køge Bugt

Med dette faktablad giver vi et øjebliksbillede af miljøtilstanden i Køge Bugt efter dumpningen af slam fra Lynnetteholm-projektet

 • Hæfte

NOAHs klimahandlingsplaner - sammendrag

 • Rapport
 • 49 sider

Internationalist Solidarity and the Struggle Against Corporate Power

 • URL:https://friendsoftheearth.eu/wp-content/uploads/2022/10/Study-Internationalist-…
 • Fag:Geografi, Kulturforståelse, Natur/teknologi, Samfundsfag, Virksomhedsøkonomi
 • Målgruppe:Gymnasie/ungdomsuddannelser
 • Emner:Climate Justice and Energy, International solidaritet
 • Notat
 • 8 sider

Hvordan store virksomheder får kontrol over vores fødevarer

Biotek- og landbrugsvirksomheders lobbyisme truer biodiversiteten, landmændenes autonomi og forbrugernes valg

 • Video
 • 1 min.

Sådan får Big Business kontrol over vores mad

Hvad er Big Business egentlig ude på med de nye GMO'er, spørger du måske dig selv?

 • Holdningspapir
 • 4 sider

To protect nature and the climate, we must reform how bioenergy is treated in the EU’s Renewable Energy Directive

EU's direktiv om vedvarende energi (RED) giver medlemsstaterne mulighed for at yde støtte til energi fra biomasse (bioenergi). EU-borgere betalte i 2018 76,6 milliarder kr. i støtte til bioenergi. Disse subsidier forårsager betydelig skade på klimaet, mennesker og naturen.

 • Video
 • 1 min.

The tree's song: I'm still standing

En torsdag morgen kl. 8.30 tog NOAHs aktivister på gaden for at protestere mod Danmark og resten af EU's afbrænding af biomasse til energi.

 • Notat
 • 8 sider

Redigering af sandheden

Landbruget er fanget i en ond spiral. Industrielt landbrug og især produktionen af dyrefoder er en vigtig årsag til drivhusgasemissioner og klimaforandringer, men landbrugssektoren kæmper med konsekvenserne af klimaforandringerne. Stigende temperaturer, ekstreme vejrhændelser og andre uforudsigelige forhold truer landbrugsproduktionen, hvilket igen bringer fødevareproduktionen i fare.

 • Video
 • 2 min.

Hvorfor big biotech ikke vil komme til at løse klimakrisen

I den nyligt udsendte IPCC-rapport efterlades der ikke tvivl om, at klimakrisen er her nu. Det står også klart, at vi skal handle øjeblikkeligt, hvis vi skal tackle situationen. At se på genteknologi som en magisk løsning, der måske eller måske ikke udvikles i fremtiden, er spild af tid, som vi ikke har, og rejser bare flere spørgsmål og risici, end det løser.