• Hæfte
  • 10 sider

På vej til fiasko

14. maj 2022 · Kl. 15:06 Materiale
  • Pris: 0 kr. + porto

Vil nye GMO’er mindske brug af pesticider?... NEJ!

Første generation GMO’er har øget forbruget af pesticider i landbruget, og de nye GMO-afgrøder der er under udvikling er ligeledes pesticidafhængige - så på baggrund af de foreliggende oplysninger vil nye GMO-afgrøder ikke reducere pesticidforbruget. Nogle er endda designet til at øge det.

Hvorfor er dette spørgsmål overhovedet aktuelt?

For at forbedre landbrugets bæredygtighed og vende nedgangen i miljøets tilstand er der i EU’s Farm to Fork strategi sat et officielt mål på 50 % reduktion af pesticidforbruget inden 2030. Pesticider er medvirkende årsag til at landbruget ikke er bæredygtigt da miljøet skades. Europakommissionens sundhedsafdeling DG Sante hævder nu, at nye GMO-afgrøder kan bidrage til at løse problemet, og Kommissionen har iværksat en revision af GMO-forordningerne for at fremskynde udrulningen af den nye generation af GMO-afgrøder.

Læs denne briefing om hvordan situationen er indenfor GMO-feltet i dag. Hvordan er vi kommet så langt og hvor er vi på vej hen, hvis vi ikke siger klart og tydeligt NEJ TAK til deregulering af de nye GMO-metoder til anvendelse i jordbruget.

Det er et spørgsmål om hvorvidt stærke biotekvirksomheder skal have lov til at lobbyer for at EU ændrer Udsætningsdirektivet (2001/18/EC), således at de nye GMO-metoder højst sandsynligt bliver kaldt ikke-gmo-metoder.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!