skov
Foto: Dogwood Alliance

International skovdag FN kalder skovrydning CO2-neutral

FN's fødevare- og landbrugsorganisation (FAO) og Collaborative Partnership on Forests benytter den internationale skovdag i dag til at promovere brugen af træ til energi (bioenergi) ved forfejlet at kalde det CO2-neutralt og bæredygtigt.

21. marts 2017 · Kl. 16:10 Pressemeddelelse

FAO's promovering har store konsekvenser, da mange nationale definitioner, EU's definition og FN's klimaforhandlinger bygger på FAO's definitioner. Derfor udsender miljøbevægelsen NOAH sammen med 45 organisationer en appel til FAO's generaldirektør om at droppe den promovering af anvendelse af biomasse fra skove i stor skala og at holde op med at kalde bioenergi bæredygtig og CO2-neutral. FAO ignorerer bredt anerkendt forskning, der peger på at idéen om CO2-neutralitet er forfejlet.

Regenerering af skovene kan afhjælpe klima- og miljøproblemer. Men det er det modsatte, der sker på verdensplan og i EU med Danmark i front, fordi man voldsomt øger efterspørgslen på biomasse til mad, materialer og energi. EU's direktiv for vedvarende energi sætter mål, der betyder, at omkring 100 millioner kubikmeter mere træ vil brændes af som energikilde (1), hvilket vil resultere i betydelig reduktion skovenes bidrag til at binde kulstof (2).

Natalia Lehrmann fra NOAHs skov- og biodiversitetsgruppe udtaler:

”Det er både tragisk, kynisk og meget misvisende, at befolkningen får at vide at energi produceret af træer og anden biomasse er bæredygtig og CO2-neutral. Plantageindustrien gemmer de store miljø- og klimamæssige og sociale konsekvenser bag ved et positivt image af skove og FN's promovering af ”naturen som et energihus”.”

Bioenergi er en meget stor miljø- og klimatrussel, fordi det øger rovdriften på naturen og mængden af arealer og natur, der inddrages til produktion (3). I løbet af blot 40 år er dyreriget på kloden samlet set blevet 52 procent mindre og skovene er verdens lunger, der binder CO2 i form af kulstof. Næsten halvdelen af verdens flygtninge er miljøflygtninge (4).

Storskala efterspørgsel på træbrændsler kan aldrig blive dækket af ”træaffald” alene. Det er ellers et argument man ofte møder i industrien og blandt fortalere for bioenergi. Derimod bygger biomasseindustrien på kvalitetsbrænde direkte fra skovene.

Bioenergi 70 procent af Danmarks VE-forbrug

Bioenergi udgør omkring 70 procent af den energi, Danmark klassificerer som vedvarende, og man har forventet en markant stigning sådan at såkaldt vedvarende energi kommer til at udgøre 30 procent i 2020, hvoraf bioenergi fortsat vil udgøre størstedelen (5). Resultatet er øget globalt optag af land. Man ”glemmer” at se helhedsorienteret på forbruget af land og at Europas landfodaftryk allerede er alt for stort. Europas forbrug af landbrugsprodukter optager 43 procent mere land end hvad er tilgængeligt i regionen (6). Vi burde fokusere på at nedbringe vores aftryk, frem for at øge det gennem bl.a. stigende forbrug af bioenergi og fortsat udpining af jorden.

Plantager er ikke skove

Industrien er sluppet godt fra at klassificere monokultur-plantager af hurtigtvoksende arter som ”skove”, fordi skove kun defineres ud fra antal, højde og bladdække. Skovrydning de sidste 70 år er blevet ignoreret under henvisning til FAO's definition fra 1948, der har medført at plantager bliver opfattet som skove. Centre for International Forestry Research (Cifor) meddelte i december 2017 til Reuters, at Malaysia havde tabt 28 procent af landets originale skov på Borneo alene (4,3 mio. hektar) mellem 1973 og 2015. Cifor peger på at op til 60 procent af den ryddede skov blev konverteret til plantager og at oliepalmeindustrien har været en hovedkatalysator for afskovningen.

”I næsten 70 år har FAO's vildledende definition tjent plantageindustrien godt”, har Winfridus Overbeek, international koordinator for the World Rainforest Movement, sagt i en udtalelse i forbindelse med at 200 organisationer i dag har sendt et brev for at ændre definitionen på skove, så plantager ikke kaldes skove. NOAH bakker op om appellen til FAO om at ændre sin definition af skove, der har medført, at skove ødelægges og erstattes med plantager, der hverken har et rigt dyre- og planteliv og binder langt mindre kulstof.

Øgede spekulative investeringer, der især i stigende omfang foregår i Afrika og Sydamerika, vil bevirke, at der vil være mere landtyveri og krænkelser af menneskerettighederne, i og med den øgede globale efterspørgsel på ressourcer skaber flere miljøødelæggelser og påvirker vand- og fødevaresikkerheden for lokalbefolkninger.

--------

Se brevet, hvor NOAH sammen med 45 organisationer opfordrer til at FAO ikke anser bioenergi fra skove som CO2-neutralt og bæredygtigt her: http://www.eubioenergy.com/2017/03/21/open-ngo-letter-on-faos-internati…

Læs brevet, som 200 organisationer har sendt til FAO i dag her

Læs NOAHs pressemeddelelse og høringsvar om Danmarks øgede brug af bioenergi fra biomasse her

Se underskriftindsamlingen fra 2015, hvor over 130.000 mennesker appellerer til FAO om at ændre sin definition her

------

Kilder

1 National Renewable Energy Action Plans of EU member states project the use of forest biomass to increase from 336 M m3 in 2006 to 431 M m3 by 2020 European Commission SWD(2014) 259 final

2 EU Energy, Transport and GHG Emissions – Trends to 2050, Reference Scenario 2013

3 http://www.foeeurope.org/land-under-pressure-global-impacts-eu-bioeconomy-061216

4 https://noah.dk/materiale/klima-og-miljofordrevne-og-europas-ansvar

5 https://noah.dk/sites/default/files/2016-09/Bioenergirapport.pdf

6 https://noah.dk/materiale/forbrugets-reelle-pris-eus-landfodaftryk

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!