International skovdag

FN kalder skovrydning CO2-neutral

FN's fødevare- og landbrugsorganisation (FAO) og Collaborative Partnership on Forests benytter den internationale skovdag i dag til at promovere brugen af træ til energi (bioenergi) ved forfejlet at kalde det CO2-neutralt og bæredygtigt.

  • 21. marts 2017
Natur

Ødelæggelsen af Amager Fælled er dårligt for helbredet

Bedre adgang til naturen kan være nøglen til at tackle alvorlige sundhedsproblemer. Så enkelt er budskabet i en ny videnskabelig gennemgang af forskningen inden for sammenhængen mellem natur og livskvalitet. Det står i skærende kontrast til, hvordan Københavns Kommune i øjeblikket er ved at bortskaffe det sidste naturområde på Amager Fælled for at bygge boliger. Miljøorganisationen NOAH udgiver en kortfilm om naturens betydning for livskvalitet.

  • 21. marts 2017
Folkemøde

Bevar urnaturen på Amager Fælled

Vær med til debatmøde om bevarelsen af den 5.000 år gamle urnatur på Amager Fælled, som er truet på grund af By & Havns planer om byggeprojektet ”Amager Fælled Kvarter”.

  • 30. november 2016

Skove + Biodiversitet

Skoven er blandt de mest artsdiverse naturtyper på Jorden. Derudover er den hjemsted for over en milliard mennesker, hvis levebrød er stærkt afhængige af skovens biodiversitet.

  • 25. april 2016
Konference

Kan man tage patent på liv?

I 2014 stemte danskerne ja til at deltage i den fælles patentdomstol i EU. I de fælles europæiske regelsæt fremgår det, at det ikke er muligt at tage patent på liv.

  • 15. april 2016
lov

Lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse

NOAHs høringssvar til:

  • 23. oktober 2015

Brudte fødevarekæder

Fundamentale forandringer af landbrugs- og fødevaresystemet er nødvendige for at imødekomme en række store globale udfordringer. Vedvarende sult og voksende ulighed, underernæring og stort spild, såvel som klimaforandringer og kollaps af biodiversitet indikerer, at måden vi administrerer ressourcer og producerer mad på, ikke er god og langt fra bæredygtig.

  • Publikation
  • Udgivet

Et minus til REDD+

Om plantage-offsettings konsekvenser for biodiversitet og levevilkår i Tanzania.

  • Publikation
  • Udgivet
Tilmelding til Biodiversitet