Hæfte om Skoven og klimaet
Skoven og klimaet

Nyt hæfte Skoven og klimaet

NOAH har udgivet et nyt hæfte om skoven og klimaet. Hæftet er velegnet til undervisningsbrug, men er også for alle dem, som gerne vil have en lidt større forståelse af skovens økologi og historie, og hvordan vi skal behandle vores egne skove her i Danmark, hvis de skal have positiv effekt på klimakrisen og biodiversitetskrisen.

19. april 2023 · Kl. 10:22 Nyhed

Skoven var fra tidernes begyndelse forudsætningen for, at livet udviklede sig på landjorden. Uden det muldlag, som skovene skabte, var der ikke noget liv, ingen planter og dyr og ingen mennesker. 

Vores uhæmmede udnyttelse af skovenes ressourcer har reduceret områderne med oprindelig skov voldsomt over hele Jorden. I Danmark har vi ingen oprindelige skove tilbage og kun ganske få og små områder med urørt naturskov. Det er gået hårdt ud over de danske skoves biodiversitet. Vi har ikke noget overblik over, hvor mange arter der er udryddet i Danmark og globalt, men vi kan konstatere, at udryddelsen fortsætter over hele Jorden i et stigende tempo med den fortsatte fældning og afbrænding af skovene.

Det er svært at overvurdere skovens betydning for klimaet. En urørt naturskov optager ikke bare CO2 i biomassen, men den medvirker også til at afsætte store mængder CO2 i det organiske materiale, som udgør muldlaget i en skov. Alligevel behandler vi den stadig, som om den er en ressource, vi kan gøre med, som det passer os.

Skal de danske skove have en betydning, som rækker ud over industrielt skovbrug og rekreativ udnyttelse, skal der ske en storstilet omlægning af skovene. Hvis vores skove skal have en reel og positiv effekt på klimakrisen og biodiversitetskrisen, er det langt fra nok at plante nye skove, specielt hvis det sker med ”smarte”, hurtigtvoksende træarter, som ikke hører til i den danske natur, og som først og fremmest er plantet med industriel udnyttelse for øje og med CO2-optag i biomassen som en dårlig undskyldning. 

Det, vi har behov for, er en omlægning af de nuværende, industrielt drevne skove til urørte naturskove, som ikke styres af kommercielle interesser, og hvor der ikke fældes, drænes og sprøjtes med pesticider. Og når vi planter nye skove, skal det ske som blandingsskove med hjemmehørende træarter og i sammenhæng med eksisterende naturområder. Skove, som ikke bliver plantet med fremtidig fældning for øje, men som får lov til at stå som urørte skovområder.

Du kan finde hæftet her

 

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!