• Hæfte
  • 39 sider

Skoven og klimaet

Skoven var fra tidernes begyndelse forudsætningen for, at livet udviklede sig på landjorden. Uden det muldlag, som skovene skabte, var der ikke noget liv, ingen planter og dyr og ingen mennesker. Alligevel behandler vi skovene som en ressource, vi kan tage af, som det passer os.

18. april 2023 · Kl. 13:09 Materiale

Vores uhæmmede udnyttelse af skovens ressourcer har reduceret områderne med oprindelig skov voldsomt. Det er gået hårdt ud over både biodiversitet og klima. Vi har ikke noget overblik over, hvor mange arter der er udryddet, men vi kan konstatere, at udryddelsen fortsætter i et stigende tempo med den fortsatte fældning og afbrænding af skovene. Men det mest skræmmende er måske, at ødelæggelsen af de oprindelige skove samtidig ødelægger vores muligheder for at afbøde de klimaændringer, som er forårsaget af fældningen afskovene, men primært af vores uhæmmede udledninger af drivhusgasser fra afbrændingen af fossile brændsler og biomasse og fra landbrugets stigende husdyrhold. Det er svært at overvurdere skovens betydning for klimaet. Alligevel behandler vi den stadig, som om den er en ressource, vi kan gøre med, som det passer os.

Link til hæfte i højere opløsning til print (ca. 130 Mb)

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!