Kuannersuit/Kvanefjeld-projektet og andre uranprojekter bør standses hurtigst muligt Narsaq Bay NOAH skribent tir, 09/28/2021 - 14:55 Uran Kvanefjeldet uranforbud