Panelet
Det internationale panel

Euratom International konference dokumenterer nødvendigheden af EU-forfatningsreform på energiområdet

28. november 2022 · Kl. 16:07 Pressemeddelelse

Logoer

PRESSEMEDDELELSE

                                                       København, Aarhus og Hurup, d. 24. november 2022

 

International konference dokumenterer nødvendigheden af EU-forfatningsreform på energiområdet

Konferencen bekræfter, at Danmark er et af de lande, der har mest at vinde ved traktatændringer på energiområdet.

Torsdag d. 10. november afholdt tolv miljøorganisationer en international konference på Christiansborg - Options for EU Treaty Change in the Energy Field. Konferencen skulle bl.a. levere dokumentation til en dansk europapolitisk platform på energiområdet.

”Nu hvor EU-parlamentet, EU-kommissionen og den franske og den tyske regering har åbnet op for forfatningsændringer i EU, så bør den danske regering insistere på, at vedvarende energi ikke stilles ringere end andre energikilder ved en forfatningsændring”, udtaler Henning Madsen fra INFORSE-Europe. ”Særligt Euratom-traktaten forvrider konkurrencen på de europæiske elektricitetsmarkeder, fordi den giver atomkraften privilegier, som de vedvarende energiteknologier aldrig har haft”.

Konferencen, der havde deltagelse af nogle af Europas mest anerkendte eksperter i energi- og EU-forfatningsret, såvel som af NGO-repræsentanter, belyste, hvordan Euratom-traktaten kan reformeres eller ophæves og anviste tillige veje til, hvordan en forfatningsændringsprocedure lettest og mest effektivt kan bringes til at omfatte energispørgsmål. Desuden blev den tidligere østrigske regerings forslag til en grøn EU-energiomstillingstraktat, der skal vedhæftes EU-traktaterne som protokol, lagt frem.

”Konferencen dokumenterer med al ønskelig tydelighed, at den Traktat for vedvarende energi, energieffektivitet og energibesparelser, som den daværende østrigske regering præsenterede i 2016, er mere relevant end nogensinde på grund af energikrisen”, udtaler Niels Henrik Hooge fra NOAH Friends of the Earth Denmark. ”Der blev også fremlagt et traktatudkast, der gør det muligt at bytte Euratom-traktaten om med en traktat for vedvarende energi på en sådan måde, at denne træder i kraft med den samme samtidigt med, at Euratom-traktaten gradvist fases ud”.

”En af de bedste nyheder fra konferencen er, at der fra politisk hold kom en udmelding om, at spørgsmålet om EU-forfatningsændring på energiområdet vil blive rejst i Folketinget”, udtaler Hans Pedersen fra VedvarendeEnergi”. ”Samtidigt lovede de juridiske eksperter at stå til rådighed med deres ekspertise i forbindelse med et sådant initiativ. Tilbage i 2019 udtalte et enigt Folketing, at Euratom-traktaten burde reformeres og nu lader det til, at der bliver lejlighed til at sætte handling bag ordene”.

Link til konferencehjemmeside med præsentationer og paneldebat her

Arrangører:

NOAH Friends of the Earth Denmark, VedvarendeEnergi, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, INFORSE-Europe, European Environmental Bureau, Friends of the Earth Europe, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, Plattform gegen Atomgefahren Salzburg, Nuclear Transparency Watch, Atomstopp, Réaction en Chaîne Humaine og Uranium Network.

NOAH har i forbindelse med konferencen fremstillet en pdf-publikation, Atomkraftens rolle i EU - Fokus på Euratom, der kan anvendes som undervisningsmateriale i Folkeskolens ældste klasser, i gymnasie/ungdomsuddannelserne mv.

For nærmere oplysninger, kontakt:

INFORSE-Europe: Henning Madsen, tlf.: 71 75 08 16, e-mail: henning.madsen(at)inforse.org

VedvarendeEnergi: Hans Pedersen, tlf.: 51 92 24 14, e-mail: pedersen(at)ve.dk

NOAH Friends of the Earth Denmark:  Palle Bendsen, tlf.: 30 13 76 95, e-mail: pnb(at)ydun.net og Niels Henrik Hooge, tlf.: 21 83 79 94, e-mail: nielshenrik(at)noah.dk

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi: Jane Kruse, tlf.: 97 95 66 00, (mob.) 40 60 45 51, e-mail: jk(at)folkecenter.dk

Konferencen blev støttet økonomisk af Europa-Nævnet, 1. Maj Fonden, VedvarendeEnergi, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, INFORSE-Europe og NOAH Friends of the Earth Denmark.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!