Uran Ejeren af Kuannersuit/Kvanefjelds-projektet undergraver miljølovgivningen

Ifølge det grønlandske Landsstyre, Naalakkersuisut, har det australske mineselskab Greenland Minerals Ltd. (GML) systematisk undergravet den grønlandske miljølovgivning. GML ejer det store Kuannersuit/Kvanefjeld sjældne jordarter og uranmineprojekt. Udover at afgive urigtige oplysninger til myndighederne har GML ikke overholdt påbud om at rette mangler ved tidligere rapportudkast om projektets virkninger for miljøet (VVM). Bl.a. mangler der stadig en plan for og en beskrivelse af dæmningsstrukturerne i tailings-depotet og en vurdering af jordskælvsrisikoen i området. Tiden er inde til at standse mineprojektet, der aldrig kommer til at opfylde Råstoflovens miljø- og klimakrav.

21. september 2019 · Kl. 11:50 Pressemeddelelse

I en afgørelse adresseret til direktøren for GML, John Mair, og underskrevet af den grønlandske Landsstyreformand, Kim Kielsen, og Departementschef Mette Skarregaard Pedersen fra Departementet for Natur og Miljø, har myndighederne afvist en klage fra GML over langsommelig sagsbehandling i forbindelse med VVM-processen for mineprojektet [1]. I afgørelsen betegnes klagen som grundløs.

I Landsstyrets afgørelse fremhæves det, at GML jævnligt har rettet henvendelse til højtstående embedsmænd og medlemmer af regeringen, der intet har med myndighedsbehandlingen at gøre. Henvendelserne har til formål at undergrave autoriteten hos Miljøstyrelsen for Råstofområdet. Landsstyret finder, at dette er uacceptabelt, og anmoder GML om at ophøre med denne praksis.

Afgørelsen er på linje med observationer i det kendte internationale finansmagasin Forbes. Her påpeges det, at GML har været involveret i den proces, der førte til Trump-administrationens tilbud om at købe Grønland [2].

GML’s klage er et forsøg på at undergrave VVM-processen ved hjælp af politisk pres”, udtaler Mariane Paviasen fra URANI NAAMIK i Narsaq. ”Det er ikke første gang, at GML forsøger at manipulere og ikke overholde de spilleregler, der gælder for alle andre. Man må spørge sig selv, når selskabet opfører sig sådan nu, hvordan bliver det så ikke, hvis det får ansvaret for det potentielt set mest forurenende industriprojekt i Grønlands og Rigsfællesskabets historie?”.

Den 17. juni indleverede GML en ansøgning til de grønlandske myndigheder om at få en minelicens sammen med det fjerde og ifølge GML endelige udkast til en VVM-redegørelse. De tre tidligere udkast er alle blevet afvist, fordi de ikke indeholder tilstrækkelig dokumentation. Tidspunktet for ansøgningen er overraskende, eftersom Miljøstyrelsen for Råstofområdet har påpeget en lang række kritikpunkter, der ikke før er blevet belyst [3].

Eftersom der ikke er grundlæggende forskel på det nyeste og de tre tidligere VVM-rapportudkast, er den kritik, miljøorganisationerne før har rejst af mineprojektet, stadig aktuel”, udtaler Mikkel Myrup fra Avataq.”I 2017 offentliggjorde vi Jan Willem Storm van Leeuwens analyse af GML’s første rapportudkast. Han er hollandsk ekspert i teknologivurdering og livscyklusanalyser af energisystemer, der lavede sin analyse på opfordring af os. Den er stadig relevant”. [4]

Vi ved allerede nu, at GML’s endelige VVM-rapport ikke opfylder Råstoflovens miljø-og klimakrav”, udtaler Hans Pedersen fra VedvarendeEnergi. ”Nu som før mangler den en plan for og en beskrivelse af dæmningsstrukturerne i tailingsdepotet samt analyser af jordskælvsrisikoen i Narsaq-området, hvor der forekommer mange jordskælv. Det er både bekræftet af Miljøstyrelsen for Råstofområdet og af en uafhængig østrigsk ekspert, der leder et ingeniørfirma, som blandt andet vurderer stabiliteten af dæmningsbyggeri. Endvidere forholder rapporten sig ikke realistisk til det faktum, at mineprojektet ligger klods op ad Kujataa UNESCO verdensarvområdet, der i givet fald bliver truet”.

Link til GML’s seneste VVM-redegørelsewww.noah.dk/nyheder/noah-offentliggor-miljovurdering-kuannersuitkvanefjelds-projektet

J.W. Storm van Leeuwen’s analyse: kortlink.dk/noah/pydz

Noter:

[1] Afgørelse fra Naalakkersuisut vedr. GML’s klage over Miljøstyrelsen for Råstofområdet, 6/9 2019: noah.dk/sites/default/files/inline-files/Afgoerelse_i_klagesag_GML_dansk_6-sept-2019.pdf

Greenland Minerals Ltd.-p Aatsitassaqarnermit Avatangiisinut Aqutsisoqarfik pillugu Naalakkersuisut aalajangiinerannut missingiut, 6/9 2019: 
noah.dk/sites/default/files/inline-files/Afgoerelse_i_klagesag_GML_groenlandsk_6-sept-2019.pdf

Decision GML complaint 2019-09-06:    https://noah.dk/sites/default/files/inline-files/Decision_GML_complaint_2019-09-06.pdf

Se også GML's klage: GML’s complaint to The Environmental Agency for Mineral Resources Activities, 4 April 2019: noah.dk/sites/default/files/inline-files/GML_complaint_2019-04-04.pdf

[2] Forbes: Trump Might Want to Buy Greenland But His Nemesis, China, Is There Before Him, 19 August 2019: kortlink.dk/forbes/22rfp

[3] Af kritikken fra Miljøstyrelsen for Råstofområdet fremgår det bl.a., at der mangler en uddybet risikovurdering af jordskælvsrisikoen, endelige resultater af tests for skadelige stoffer under udvinding og forarbejdning af gråbjerg og malm, endelige radiologiske vurderinger og resultater af undersøgelser om strålingseffekter fra radioaktive mineraler samt beskrivelse af alternativer i håndteringen af tailings og nedlukningen af tailingsanlægget. Se: Kalaallit Nunaata Radioa: Kuannersuit - Greenland Minerals har ansøgt om udvindingstilladelse, 25/7 2019:  knr.gl/da/nyheder/greenland-minerals-har-ansøgt-om-udvindingstilladelse

[4] NGO-pressemeddelelse: Kuannersuit/Kvanefjeldsprojektet opfylder ikke Råstoflovens miljø- og klimakrav, 10/3 2017: kortlink.dk/noah/uh94

For nærmere oplysninger, kontakt:
Jan Willem Storm van Leeuwen, MSc, uafhængig konsulent, Ceedata Consulting, og medlem af Nuclear Consulting Group (www.stormsmith.nl), tlf.: e-mail: storm(at)ceedata.nl

Prof. Dr. Josef Lueger, InGEO Institut for Ingeniørgeologi (www.ingeo.at), tlf.: +43 2756 70 394, (mob.) +43 676 710 54 16, e-mail: buero(at)ingeo.at

Avataq (www.avataq.gl): Mikkel Myrup, tlf.: +299 22 84 23, e-mail: mikkelmyrup(at)post.com

Foreningen URANI NAAMIK/NEJ TIL URAN i Narsaq: Mariane Paviasen, tlf.: +299 25 01 69, e-mail: marianenarsaq(at)gmail.com

Foreningen URANI NAAMIK/NEJ TIL URAN i Nuuk: Erik Jensen, tlf.: +299 27 63 37, e-mail: erikjensen1967(at)icloud.com

Nuup Kangerluata Ikinngutai /Nuuk Fjords Venner: Piitannguaq Tittussen, tlf.: +299 52 06 57, e-mail: piti(at)email.com

NOAH Friends of the Earth Denmark (http://noah.dk/urangruppe/): Niels Henrik Hooge, tlf.: +45 21 83 79 94, e-mail: nielshenrikhooge(at)yahoo.dk og Palle Bendsen, tlf.: +45 30 13 76 95, e-mail: pnb(at)ydun.net

VedvarendeEnergi (www.ve.dk): Hans Pedersen, tlf.: +45 51 92 24 14, e-mail: pedersen(at)ve.dk

Det Økologiske Råd (www.ecocouncil.dk): Christian Ege, tlf.: +45 28 58 06 98, e-mail: christian(at)ecocouncil.dk

English press release (92.58 KB)

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!