foei
Demonstration fra COP28 - Friends of the Earth International

Klimatopmøde COP28-resultat undermineret af farlige distraktioner og manglende finansiering

COP28 formåede ikke at levere den hurtige, retfærdige, finansierede og fuldstændige udfasning af fossile brændstoffer, som verden har brug for for at afværge klimakatastrofen. Mens delegerede bifalder den "UAE-konsensus", der blev indgået på klimatopmøde, er vi forfærdede over de enorme smuthuller, som kun tjener til at forlænge æraen for fossile brændstoffer.

15. december 2023 · Kl. 07:47 Pressemeddelelse

COP28-aftalen har ikke kunnet levere meningsfulde forpligtelser om udfasning af fossile brændstoffer og møde det presserende behov for klimafinansiering. Aftalen åbner døren for farlige distraktioner, der vil forhindre en retfærdig energiomstilling: fangst og lagring af kulstof, brint, atomkraft, geoengineering og ordninger, der kommer til at gøre naturen til en handelsvare. Og der er intet, der forhindrer, at hundreder af millioner af tons CO2-offsetting vil blive betragtet som 'reduktioner', forklarer Nanna Clifforth fra miljøbevægelsen NOAH Friends of the Earth Danmark.

Resultatet er svagt med hensyn til retfærdighed, da det ikke skelner ordentligt mellem udviklede lande og udviklingslandes roller i overgangen væk fra fossile brændstoffer - på trods af deres forskellige historiske ansvar for emissioner. Resultatet har et globalt mål for vedvarende energi, men ingen penge til at få det til at ske.

- Rige lande som USA, Storbritannien og EU jublede over sproget om overgangen væk fra fossile brændstoffer. Men lad os ikke glemme, at de er blandt de største historiske forurenere, alle med enorme udvidelsesplaner for fossile brændstoffer, hvilket gør dette til en kalkuleret og hyklerisk tilgang. De har undladt at tilvejebringe tilstrækkelig klimafinansiering, der er nødvendig for emissionsreduktioner, tilpasning og tab og skader i det Globale Syd - på dette topmøde og i årtier før. Vi kan ikke tillade, at de optræder som klimaforbilleder, fortsætter Nanna Clifforth.

Forhandlingerne om CO2-markeder (i henhold til Paris-aftalens artikel 6) kollapsede ved COP28, hvilket er glædeligt, da det forsinker etableringen af det globale kulstofmarked til næste år. Det er en sejr for de klimaretfærdighedsbevægelser, der kæmper for at holde den strøm af værdiløse, skadelige CO2-kreditter tilbage, der vil opstå, når markedet bliver operationelt.

Fonden til Tab og Skader blev sat i drift ved starten af COP28, men der er stadig store spørgsmål om dens tilgængelighed, da den vil blive administreret af Verdensbanken. Løfter givet i Dubai falder langt under, hvad der er nødvendigt – kun 700 millioner dollars, i forhold til at for eksempel de ødelæggende oversvømmelser i Pakistan i 2022 blev anslået til at have forårsaget skader for 30-40 milliarder dollars.

- Som forventet har vi set de rigeste lande mindske deres bidrag ved denne COP. Uden penge og midler til implementering står de steder, der er værst ramt af klimaforandringer, kun tilbage med tomme lommer og tomme løfter. Vi har brug for milliarder af dollars, vi har fået peanuts og endnu mere gæld at dække, advarer Bareesh Chowdhury, Bangladesh Environmental Lawyers’ Association (Friends of the Earth Bangladesh).

Over 2.400 lobbyister for fossile virksomheder var til stede ved topmødet, som var præget af en stærk undertrykkelse af folks stemmer, både inden for UNFCCC og i national sammenhæng.

- Mens COP28 rullede den røde løber ud for forurenere, stod aktivister over for censur af vores opfordringer til retfærdige resultater for mennesker. Klimaretfærdighed er umulig uden respekt for menneskerettighederne, og vi vil ikke blive bragt til tavshed, så længe bomber regner over Gaza, og Palæstina forbliver besat, så længe virksomheder ødelægger oprindelige folks land, og så længe magthaverne anser folk ved klimakrisens frontlinjer som affald, fastslog Lise Masson, Friends of the Earth International.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!