savebeesandfarmers
savebeesandfarmers

1 million gyldige europæiske underskrifter for at beskytte Bier og Landmænd Et historisk skridt for at stoppe krigen mod naturen

12. oktober 2022 · Kl. 18:17 Pressemeddelelse

Det europæiske borgerinitiativ Save Bees and Farmers (ECI) har passeret milepælen på 1 million gyldige underskrifter. Certifikaterne fra 27 EU-medlemsstater er blevet godkendt, og Europa-Kommissionen har erklæret, at initiativet er en succes. Denne succes markerer et meget klart og højlydt ønske fra EU-borgerne om at reducere brugen af pesticider kraftigt. Initiativets 1,1 mio. borgere kræver en udfasning af syntetiske pesticider og en genoprettelse af naturen i landbrugsområderne. Som næste skridt vil arrangørerne blive inviteret af Kommissionen, og inden for tre måneder vil der blive afholdt en høring i Europa-Parlamentet for at udveksle oplysninger om ECI's krav med medlemmerne af Europa-Parlamentet.

Det europæiske borgerinitiativet Save Bees and Farmers beder om:

● En udfasning af 80 % af brugen af syntetiske pesticider inden 2030 og 100 % inden 2035

● Genoprettelse af biodiversiteten på landbrugsjord

● Finansiel støtte til landmænd til at gå over til agroøkologiske metoder

Martin Dermine, hovedrepræsentant for dette europæiske borgerinitiativ og administrerende direktør for PAN Europe, sagde: "Dette er det syvende vellykkede europæiske borgerinitiativ og allerede det andet mod pesticider1. Det er et stærkt demokratisk signal til EU og de nationale beslutningstagere om at lytte til borgerne og gå væk fra giftige pesticider. Landmænd og videnskaben har vist, at agroøkologi kan brødføde verden uden kemikalier. Det er på høje tid, at vores politikere holder op med at lytte til agroindustrien og begynder at arbejde for vores børns fremtid."

Helmut Burtscher-Schaden, stedfortrædende hovedrepræsentant for ECI (GLOBAL 2000, Friends of the Earth Austria) tilføjede: "I mange EU-lande synes landbrugsministerierne at have en usund tro på agroindustriens velsignelser eller et for tæt forhold. Derfor forsøger de at forhindre ændringer, som ville frigøre vores fødevaresystem fra dets afhængighed af kemikalier. At indsamle 1 million gyldige underskrifter under Covid-pandemien er imidlertid et stærkt signal for en overgang til klima- og bivenligt landbrug."

Historisk skridt - Miljøet er ikke længere i kemikalielobbys hænder

Civilsamfundets højlydte stemme markerer afslutningen på en æra, hvor beslutninger om vores miljø på EU- og nationalt plan blev domineret af producenterne af kemikalier. Siden 60'erne har den grønne revolution presset landmændene til at bruge patenterede frø, høje doser kunstgødning og en stadig stigende mængde syntetiske pesticider. Disse input gør det intensive landbrug fuldstændig afhængig af landbrugskemikalier og fossile brændstoffer. Landmændene gør arbejdet, men det er forhandlerne og industrien samt deres aktionærer, der høster overskuddet. Arrangørerne bag dette europæiske borgerinitiativ beder om en forandring: Landmænd fortjener en anstændig indkomst med rimelige priser og en sund fremtid for deres landbrug og familie!"

Hastende og nødvendigt skridt

Den kemiske landbrugsmodel er forbundet med en høj pris for samfundet. Den biologiske mangfoldighed er ved at bryde sammen, vores jord er udtømt, vandet er forurenet, landmændene bliver forgiftet, og vores sundhed er i fare på grund af pesticidrester i vores fødevarer. Vores landskab er blevet giftigt på grund af ekspanderende industrielle monokulturer.

På et meget vigtigt tidspunkt

I øjeblikket drøfter EU's institutioner en ny lov om reduktion af pesticider2, som skal regulere brugen af pesticider i mange år fremover. Resultatet vil få store konsekvenser for naturen og sundheden i Europa. Pesticidlobbyen frygter et fald i indtægterne, og deres allierede rejser højlydte protester i mange lande.

Til ære for Rachel Carson: Vi siger nej til et stille forår

For 60 år siden udgav Rachel Carson sin berømte bog "Silent Spring". Hun gav verden en vigtig advarsel: brugen af pesticider vil føre til en død verden. Pesticider som DDT blev forbudt, men vi gik glip af muligheden for at vælge "den anden vej", som hun beskriver i det sidste kapitel i sin bog. I stedet blev pesticiderne erstattet af nye, som ofte var endnu mere giftige for insekter og miljøet end DDT. Vi befinder os nu på Peak Pesticide, verden har aldrig før brugt så store mængder pesticider som nu. 60 år senere kan vi tydeligt se det tavse forår komme med en kraftig nedgang i insekt- og fuglebestandene i mange områder. Den højlydte stemme fra borgerne bag vores europæiske borgerinitiativ er en hyldest til Rachel Carsons arbejde. Vi har et presserende behov for et paradigmeskifte for at stoppe denne krig mod naturen og dødssystemet. Det er det, som en million europæere nu opfordrer til. Vi ønsker ikke Silent Spring. Vi ønsker at bringe liv, blomster og insekter tilbage til markerne. Landbrugets fremtid ligger i at arbejde med naturen, ikke i at ødelægge den.

Kun naturvenligt landbrug vil give os fødevaresikkerhed

Fremtiden for vores fødevarer afhænger af sunde jorde, der giver næring til sunde planter og modstår tørke. Bevarelse af biodiversiteten er den eneste mulighed for at sikre fødevareproduktionen på lang sigt. Videnskaben er klar: Fortsat brug af kunstgødning og pesticider vil føre til døde jorde og et totalt sammenbrud i bestøvning og fødevareproduktion. Vejen til en varig fødevaresikkerhed og en fremtid for vores børn, børnebørn og de kommende generationer er en verden, hvor vi lever i balance med vores miljø uden at forgifte det.

 

Kontakt

● Martin Dermine - PAN Europe - Hovedrepræsentant for Borgerudvalget - +32 486 32 99 92 - martin@pan-europe.ingo

● Helmut Burtscher-Schaden - GLOBAL 2000 - Stedfortrædende hovedrepræsentant - +43 699 14 2000 34 - helmut@global2000.at

● Tjerk Dalhuisen - pressechef PAN Europe +31 614 699 126 - tjerk@pan-europe.info

 

Baggrund:

Indsamling af underskrifter

I de 11 mørkegrønne lande blev minimumstærsklen overskredet, og der blev indsamlet flest underskrifter. Ud af det samlede antal på 1,18 mio. indsamlede underskrifter var 89 % gyldige (se foto nederst).

Underskriftsindsamling

Nogle lande kræver registreringsadresse og fødselsdato, andre beder om det korrekte ID-nummer. Det officielle antal validerede underskrifter er 1 054 973. Det officielle resultat kan findes på Europa-Kommissionens websted.

Arrangører

Det europæiske borgerinitiativ blev organiseret af Générations Futures (Frankrig), Global 2000 (Østrig), Aurelia Stiftung, BUND og Umweltinstitut München (Tyskland), Romapsis (Rumænien) og de europæiske organisationer Beelife, Friends of the Earth Europe, Pesticide Action Network PAN Europe, Slow Food International og European Professional Beekeepers Association.

Den blev støttet af over 200 organisationer fra alle EU-lande, herunder kampagneorganisationerne Avaaz, Campact, Pollinis, SumofUs og WeMove. Der blev indsamlet underskrifter med de formelt krævede personoplysninger i alle medlemsstater. Ti lande 3 nåede op på den minimumstærskel, som EU har fastsat, og sammen med det samlede antal gyldige underskrifter gør dette det til en officiel anmodning på Europa-Kommissionens og Parlamentets dagsorden.

www.savebeesandfarmers.eu

 

***

1 Indtil nu er der blevet lanceret 94 europæiske borgerinitiativer, og kun 7 har formået at indsamle 1 million validerede underskrifter. I 2017 lykkedes det STOP Glyphosat-ECI at indsamle 1,07 millioner gyldige underskrifter og bede om et forbud mod glyphosat, større gennemsigtighed i industriens toksicitetstest og en udfasning af pesticider.

2 Den 22. juni 2022 foreslog Europa-Kommissionen en ny forordning om bæredygtig anvendelse af pesticider med det formål at reducere brugen af pesticider og risiciene ved dem med 50 % frem til 2030. Dette forslag vil nu blive drøftet i Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd med henblik på at nå til enighed om en endelig forordning i det kommende år. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_3694

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!