UNESCO Proposal zone
UNESCO Heritage proposal zone

Kuannersuit/Kvanefjeld Ny minelovgivning gør det lettere at frede Kuannersuit/Kvanefjeld

9. januar 2023 · Kl. 22:43 Pressemeddelelse

København, d. 9. januar 2023

PRESSEMEDDELELSE

 

Ny minelovgivning gør det lettere at frede Kuannersuit/Kvanefjeld

I anledning af, at den grønlandske regering, Naalakkersuisut, har fremsat forslag til ændringer af minelovgivningen, har NOAH Friends of the Earth Denmark indleveret et høringssvar, der forholder sig positivt til ændringerne, men også foreslår flere forbedringer.

”Regeringen bør roses for, at den styrker kontrollen med de mange mineprojekter”, udtaler Palle Bendsen fra NOAHs urangruppe. ”Ikke mindst er det godt, at det nu bliver lettere for Naalakkersuisut at frede områder, der har særlig geologisk interesse. NOAH anbefaler, at myndighederne bruger denne nye bestemmelse til at arbejde for, at Kujataa UNESCO verdensarvområdet i Sydgrønland udvides til at omfatte Narsaq-halvøen, så Kuannersuit kan få status af verdensarv. Desværre kan bestemmelsen ikke anvendes de steder, der er omfattet af minelicenser. Det er derfor beklageligt, at licenshaveren, et australsk mineselskab, har fået fornyet sin efterforskningstilladelse i tre år”.

Et andet fremskridt er, at personer, der ejer eller har bestemmende indflydelse i de mineselskaber, der er licenshavere, ikke må være idømt bøde eller anden straf eller sanktion inden for de seneste 4 år for bestikkelse, svig eller kartelvirksomhed, organiseret kriminalitet, terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet plus en række andre forbrydelser. Siden 2013 har NOAH og andre miljøorganisationer og politikere i Grønland og Danmark plæderet for, at ejerne af det australske mineselskab, Greenland Minerals Ltd., der for nyligt skiftede navn til Energy Transition Minerals, og som har efterforskningstilladelsen for Kuannersuit, bliver undersøgt nærmere.

”Det er på høje tid, at ejerforholdene i Energy Transition Minerals bliver undersøgt”, udtaler Niels Henrik Hooge fra NOAHs urangruppe. ”Gang på gang har mineselskabet blandet sig i myndighedsbehandlingen af Kuannersuit-mineprojektet og NOAH har sammen med grønlandske og australske miljøorganisationer dokumenteret, at selskabet ikke har tænkt sig at respektere det uranforbud, som den grønlandske regering indførte i 2021. Ved samme lejligheder burde myndighederne i Danmark se nærmere på det forsøg af journalister i TV 2, der kort forinden blev gjort på at påvirke udfaldet af det grønlandske Landstingsvalg og kommunalvalget – et forsøg, der meget vel kan have på påvirket fordelingen af mandater i Landstinget og derfor også sammensætningen af de to regeringskoalitioner. Den omstændighed, at TV 2 senere fik lov til at frikende sig selv, er uholdbart. Krav om efterforskning er rejst af toneangivende grønlandske politikere og man kan argumentere for, at det er den grønlandske stats sikkerhed, der står på spil, når man undergraver Landstings- og kommunalvalgenes integritet”.

Link til høringsportal med forslag til ændring af minelovgivning og høringssvar

Link til NOAHs høringssvar

For yderligere oplysninger, kontakt:

NOAH Friends of the Earth Denmark: Palle Bendsen, tlf.: +45 30 13 76 95, e-mail: pnb(at)ydun.net  Niels Henrik Hooge, tlf.: +45 21 83 79 94, e-mail: nielshenrik(at)noah.dk og Hans Pedersen, tlf.: +45 51 92 24 14, e-mail: agentgreen438(at)gmail.com

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!