Kuannersuit/Kvanefjeld-mineprojektet bringer UNESCO verdensarvområde i fare

unesco proposalzone

Tusagassiutinut nalunaarut

PRESSEMEDDELELSE

Narsaq, Nuuk, København og Aarhus, d. 8. august 2018

UNESCO-verdensarvområdet ved Kujataa [1] ligger for tæt på uran/sjældne jordarts-mineprojektet i Kuannersuit og bør sættes på Verdensarvkonventionens liste over verdensarv i fare, indtil alle planer om minedrift i Kuannersuit bliver opgivet. Samtidigt bør verdensarvområdet udvides til at omfatte områder i og omkring Narsaq og Kuannersuit selv eller dele heraf, der er ligeså værdifulde som det allerede udpegede verdensarvområde.

D. 13. marts foreslog Mariane Paviasen og Kirsten Egede Larsen på vegne af URANI NAAMIK i Narsaq, at UNESCO-verdensarvområdet i Kujataa burde udvides til at omfatte dele af Narsaq og Kuannersuit, som bør skrives på Grønlands verdensarv-tentativliste. Kujataa er ét af tre verdensarvområder i Grønland. URANI NAAMIK’s forslag blev indsendt på opfordring af Grønlands Departement for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke og det danske Kulturministeriums Slots- og Kulturstyrelse.

“Man er nødt til at spørge sig selv, hvorfor Landnamsgården, Dyrnæs kirken ved Narsap Ilua og andre områder i nærheden af Narsaq, der har spillet en vigtig rolle i udviklingen af den nuværende landbrugskultur i Grønland, ikke allerede er verdensarv”, udtaler Mariane Paviasen, forkvinde for URANI NAAMIK i Narsaq. ”Det samme kan siges om Kuannersuit, som er unik på grund af dets mangfoldighed af sjældne mineraler. Det er svært at se, hvordan disse steder adskiller sig fra de fem allerede udpegede områder ved Kujataa”. [2]

”For nyligt har lederen af Narsaq Museum anbefalet, at Landnamsgården og Dyrnæs kirken bør optages på verdensarvlisten. Vi opfordrer alle, inklusive Kujalleq Kommune, som interesserer sig for kultur- og naturbeskyttelse, til at støtte bestræbelserne på at få optaget de steder i Narsaq på tentativlisten, der opfylder betingelserne”, udtaler Kirsten Egede Larsen fra URANI NAAMIK. ”I særdeleshed opfordrer vi arkæologer til at få dem vurderet så hurtigt og så grundigt som muligt. Med en uranvenlig ny regering ved magten, er der en risiko for, at minedrift i Kuannersuit kan begynde meget snart. Det vil forvolde uoprettelig på denne unikke kultur- og naturarv”. [3]

Grunden til, at de godkendte steder ved Kujataa ikke allerede er på Verdensarvkonventionens fareliste kan være, at Kujataa’s styregruppe har en forestilling om, at de ikke vil blive negativt påvirket af støvflugt fra minedrift i Kuannersuit. Dette på trods af, at en af de ting, der har gjort, at de er udpeget til verdensarv, er de unikke landbrugstraditioner, de repræsenterer. Risø Forsøgscenter har vurderet, at op til tusind tons radioaktivt støv kan blæse væk fra det åbne minebrud. En stor del heraf vil blive båret af de kraftige arktiske havvinde til Narsaq og henover regionen, hvor det bl.a. vil påvirke landbrugsaktiviteter [4].

”Minedrift i Kuannersuit vil gøre det meget farligt at drive landbrug, ikke kun omkring Narsaq, men også ved Kujataa”, udtaler Niels Henrik Hooge fra NOAH Friends of the Earth Denmark’s Urangruppe. ”Da det mineselskab, der ejer Kuannersuit, sidste og forrige år forsøgte at forhindre den grønlandske og danske presse og miljøorganisationer i at offentliggøre den foreløbige VVM-rapport, stod det klart, at uranmineprojektet ikke opfyldte Råstoflovens miljø- og klimakrav. Hvordan en stort åbent minebrud på en bjergtop i næsten én kilometers højde kan undgå massiv støvflugt, er meget vanskeligt at forstå”. [5]

For nærmere oplysninger, kontakt:

Kortene er designet af Marine Duc. Hendes kontaktoplysninger er: tlf.: +33 6 42 94 97 73, e-mail: marine.duc(at)ens-lyon.fr

Avataq (www.avataq.gl): Mikkel Myrup, tlf.: +299 22 84 23, e-mail: mikkelmyrup(at)post.com

Foreningen URANI NAAMIK/NEJ TIL URAN i Narsaq: Mariane Paviasen, tlf.: +299 25 01 69, e-mail: marianenarsaq(at)gmail.com

Foreningen URANI NAAMIK/NEJ TIL URAN i Nuuk: Erik Jensen, tlf.: +299 27 63 37, e-mail: erikjensen1967(at)icloud.com

Nuup Kangerluata Ikinngutai /Nuuk Fjords Venner: Piitannguaq Tittussen, tlf.: +299 52 06 57, e-mail: polt(at)greennet.gl                

NOAH Friends of the Earth Denmark (http://noah.dk/urangruppe/): Niels Henrik Hooge, tlf.: +45 21 83 79 94, e-mail: nielshenrikhooge(at)yahoo.dk og Palle Bendsen, tlf.: +45 30 13 76 95, e-mail: pnb(at)ydun.net

VedvarendeEnergi (www.ve.dk): Hans Pedersen, tlf.: +45 51 92 24 14, e-mail: pedersen(at)ve.dk

Det Økologiske Råd (www.ecocouncil.dk): Christian Ege, tlf.: +45 28 58 06 98, e-mail: christian(at)ecocouncil.dk

Noter:

[1] Hjemmeside, UNESCO Verdensarvskonvention: https://whc.unesco.org/en/list/1536

[2] Kort over beskyttede verdensarvområder ved Kujataa og foreslåede områder:

https://noah.dk/sites/default/files/inline-files/Map%20UNESCO%20proposalzone.pdf

Kort over Dyrnæs Kirke ved Narsap Ilua på grundlag af Clemensen og Kapel, 1994: https://noah.dk/sites/default/files/inline-files/Dyrn%C3%A6s%20Church%20at%20Narsap%20Ilua.pdf

Kort over Landnamsgården med omgivelser på grundlag af Kapel, 1994:

https://noah.dk/sites/default/files/inline-files/Landnamsgaarden%20and%20its%20%20surroundings.pdf

Detaljeret kort over Landnamsgården på grundlag af Kapel, 1994. Gården blev grundlagt omkring år 1000 og bestod af stalde, en gildesal og soveområder:

https://noah.dk/sites/default/files/inline-files/Map%20Landnamsgaarden.pdf

Se yderligere kommentarer til kortene af Marine Duc:

https://noah.dk/sites/default/files/inline-files/Additional%20comments%20Narsaq%20UNESCO%20%20proposal%20zone_0.pdf

Den store nordbogård i Narsaq blev også nævnt som et muligt verdensarvemne i et brev fra Grønlands Nationalmuseum og Arkiv til URANI NAAMIK i Narsaq d. 24/4 2018.

[3] De foreslåede verdensarvsteder opfylder generelt en række udvælgelseskriterier i forhold til at blive nomineret til Verdensarvkonventionens tentativliste. Med hensyn til Kuannersuit og Ilimmaasaq- komplekset med deres mere end 200 forskellige mineraler, er først og fremmest kriterierne 7 og 8 relevante. Se UNESCO Verdensarvkonventionens hjemmeside: https://whc.unesco.org/en/criteria/

[4] NGO-pressemeddelelse: Kuannersuit/Kvanefjeldsprojektet opfylder ikke Råstoflovens miljø- og klimakrav, 10/3 2017: https://noah.dk/sites/default/files/inline-files/2017-03-10%20Pressemeddelelse%20om%20Udkast%20til%20VVM-rapport%20Kuannersuit-Kvanefjeld-FINAL.pdf

[5] Kim Pilegaard: Preliminary environmental impact statement for the Kvanefjeld uranium mine, Risø National Laboratory, 1990, s. 44: http://orbit.dtu.dk/fedora/objects/orbit:87561/datastreams/file_fa346e27-f1e1-4302-bf9b-03e5da76aa51/content  

Tusagassiutinut nalunaarut

English Press Release

logoer organisationerne