Demonstration i Narsaq. Foto Inga Gisladottir

Uran Miljøorganisationer offentliggør udskrift fra GML’s generalforsamling

4. juni 2021 · Kl. 11:03 Nyhed

Nuuk, Narsaq, Qaqortoq, København, Aarhus og Girrawheen, d. 4. juni 2021

PRESSEMEDDELELSE

Miljøorganisationer offentliggør udskrift fra GML’s generalforsamling

Onsdag d. 26. maj afholdt ejeren af det store Kuannersuit/Kvanefjeld uran og sjældne jordarter mineprojekt, Greenland Minerals Ltd. (GML), sin årlige generalforsamling i Perth i Australien. Under mødet stod det klart, at ledelsen af GML ikke havde sat sig ind i den nye grønlandske regerings koalitionsaftale og heller ikke tog den alvorligt. Den omstændighed, at den nye regering har lovet at standse mineprojektet og forbyde uranbrydning, syntes ikke at have stor betydning for mineselskabet.

”I næsten ti år har GML forsøgt at tvinge et mineprojekt igennem, som få indbyggere i Grønland ønsker”, udtaler Erik Jensen, formand for URANI NAAMIK / NEJ TIL URAN foreningen i Nuuk. ”Landstingsvalget var også en folkeafstemning om Kuannersuit/Kvanefjelds-projektet og særligt i Sydgrønland, hvor Kuannersuit befinder sig, blev det i overvældende grad stemt ned. Det er på tide, at GML begynder at respektere de demokratiske processer og opgiver mineprojektet”.

”Der er ingen tvivl om, at GML ikke har den lokale befolkning med sig”, udtaler Dr. Lian Sinclair fra det australske Mineral Policy Institute. “Enhver form for minedrift må baseres på et frit, forudgående og informeret samtykke fra dem, der bliver berørt af mineaktiviteterne. De mange store risici fra dette enorme projekt bør ikke påføres en befolkning, som ikke ønsker, at det bliver realiseret”.

Det fremgår tydeligt af udskriften fra generalforsamlingen, at GML ikke forventer, at den nye regerings politik på råstofområdet vil berøre Kuannersuit/Kvanefjelds-mineprojektet. Ifølge GML’s ledelse får det ikke store økonomiske konsekvenser, hvis uranet ikke udnyttes, men ender i tailings-depotet. I modsætning til det franske uranmineselskab ORANO, som standsede sine efterforskningsaktiviteter i Sydgrønland, da indholdet af indholdet af koalitionsaftalen blev kendt, planlægger GML at fortsætte uanset hvad.

”Dette kunne være et godt tidspunkt for den nye regering til at informere offentligheden om, hvad den har tænkt sig at gøre for at standse mineprojektet”, udtaler Niels Henrik Hooge fra NOAH Friends of the Earth Denmark. ”Ifølge udskriften mener GML ikke, at det tillæg til standardvilkårene for efterforskningstilladelsen, som mineselskabet accepterede, og som giver regeringen lov til at forbyde uranbrydning i Kuannersuit uanset begrundelsen, vil holde under en retssag. Øjensynligt er GML ligeglad med, hvad regeringen og vælgerne i Grønland ønsker”.

Udskrift fra GML’s generalforsamling. Nogle passager er fremhævet af miljøorganisationerne.

Mineral Policy Institute’s og Australian Conservation Foundation’s pressebriefing om Kuannersuit/Kvanefjeldsprojektet.

 

For yderligere oplysninger, kontakt:

URANI NAAMIK / NEJ TIL URAN Foreningen i Nuuk: Erik Jensen, Tlf.: +299 27 63 37, E-mail: erikjensen1967(at)icloud.com

URANI NAAMIK / NEJ TIL URAN Foreningen i Narsaq: Jan Rehtmar-Petersen, Tlf.: +299 529411, E-mail: jan.rehtmar.petersen(at)gmail.com og uraninaamik(at)outlook.dk

URANI NAAMIK / NEJ TIL URAN Foreningen i Qaqortoq: Grethe G. Nielsen, Tlf.: +299 585393, E-mail: grethegnielsen(at)gmail.com

Nuup Kangerluata Ikinngutai / Nuuk Fjords Venner: Piitannguaq Tittussen, Tlf.: +299 52 06 57, E-mail: piti(at)email.com                       

NOAH Friends of the Earth Denmark: Niels Henrik Hooge, Tlf.: +45 21 83 79 94, E-mail: nielshenrik(at)noah.dk og Palle Bendsen, Tlf.: +45 30 13 76 95, E-mail: pnb(at)ydun.net

VedvarendeEnergi: Hans Pedersen, Tlf.: +45 51 92 24 14, E-mail: pedersen(at)ve.dk  

Mineral Policy Institute: Dr Lian Sinclair, Tlf.: +61 (0)499 548 038, E-mail: L.Sinclair(at)murdoch.edu.au

Australian Conservation Foundation: Dave Sweeney, Tlf.: +61 (0)408 317 812, E-mail: Dave.Sweeney(at)acf.org.au

 

 

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!