10 grunde

Energichartertraktaten 10 grunde til at EU og medlemsstaterne bør trække sig

Energichartertraktaten er en enorm hindring for hurtig og effektiv handling på klima- og miljøkrisen og bør derfor afvikles. Denne relativt ukendte investeringsaftale fra 1990’erne giver uforholdsmæssigt store rettigheder til investorer i energisektoren. I praksis bruger den fossile industri disse rettigheder til at sagsøge stater og til at sabotere en overgang fra fossil energi. NOAH og Friends of the Earth Europe har udgivet en publikation, der lister ti grunde til, hvorfor ECT er en skadelig traktat, og hvorfor EU og medlemslandene skal trække sig ud af traktaten nu.

2. juni 2020 · Kl. 10:02 Pressemeddelelse

ECT giver energiselskaber ret til at sagsøge stater ved private, erhvervsvenlige domstole. Energivirksomheder kan bruge ECT til at angribe politiske tiltag der påvirker deres profit negativt, såsom beslutninger om at udfase kul, eller højne miljøkrav til kraftværker. Hvis virksomhederne vinder, skal staterne betale op til flere milliarder euro i kompensation. Dette er skattebetalernes penge, der kunne og burde blive brugt til at skabe en retfærdig overgang til et samfund, der ikke anvender fossile brændsler”, siger Ingvild Haukeland fra NOAH.

278 organisationer har i et åbent brev advaret, om at Energichartertraktaten hindrer politikker for at takle klima- og miljøkrisen, og beskytter den fossile industri i en tid hvor retfærdige tiltag til at afvikle fossile brændstoffer aldrig har været mere presserende. Derfor skal EU og medlemslandene trække sig ud af traktaten, eller afslutte den.

ECT er ikke kompatibel med EU’s og staternes forpligtelser

Gennem Parisaftalen har politiske ledere forpligtet sig til at begrænse den globale opvarmning til 1,5o C. Europa-Kommissionen og alle EU's medlemsstater ‒ med undtagelse af Polen ‒ støtter målet om at opnå klimaneutralitet inden 2050. Den Europæiske Investeringsbank (EIB) planlægger at stoppe med at investere i nye fossile brændstofprojekter inden udgangen af 2021, og Europa-Parlamentet har erklæret 'klimaundtagelsestilstand'.

Hvis EU og de nationale regeringer er seriøse i forhold til at opfylde deres klimaforpligtelser, står ECT i vejen. EU og regeringerne er nødt til at iværksætte en hurtig overgang til et samfund 100 procent baseret på vedvarende energi og bør ikke belastes af, at ECT sætter en kæp i hjulet og fremtvinger beskyttelse af den eksisterende energiinfrastruktur baseret på fossile brændstoffer”, forklarer Ingvild Haukeland.

ECT trækker offentlige midler fra velfærdsgoder til at beskytte forurenende industrier

Mens EU nu forsøger at genstarte økonomien efter coronavirusset, har vi en historisk mulighed til at bruge offentlige midler på at støtte en retfærdig omstilling til ren energi. Men ECT og de retssager den udløser, gør at skattebetalernes penge i stedet går til at redde forurenende industrier. Tidligere har investorer brugt ECT til at udfordre regeringers beslutninger om at regulere energipriserne for at gøre elektricitet og opvarmning overkommelig for almindelige mennesker. I mellemtiden er energifattigdom blevet et enormt problem: 41 millioner europæere har ikke råd til at holde deres hjem opvarmet om vinteren1.

ECT tillader ikke kun virksomheder at kræve erstatning for tabt indkomst, men også for fremtidig fortjeneste, som de hævder de kunne have opnået. Der er ingen grund til, at skatteyderne skal kompensere olie-, kul- eller gasgiganter for deres beslutninger om at satse deres penge på projekter, der i stigende grad vil blive ubrugelige investeringer.

Når borgere hører om denne obskure traktat, der underminerer offentlige interesser og kampen mod klimaforandringerne, vil de blive forarget. EU og medlemsstaterne skal trække sig ud”, slutter Ingvild Haukeland

Læs vores nye briefing her.

Baggrundsinformation om Energichartertraktaten

Energichartertraktaten er en forholdsvis ukendt investeringsaftale, som EU og dens medlemslande (undtaget Italien) er en del af. Den giver uforholdsmæssigt store rettigheder til energiselskaber gennem ISDS-mekanismen, som gør det mulig for virksomheder at sagsøge stater i private, virksomhedsvenlige domstole, for politik der mindsker deres profit, eller prospekter for fremtidig profit. ECT er den investeringsaftale, der er brugt flest gange til at føre ISDS-sager, og de fleste er ført af den fossile industri. Hidtil er det kendt at 128 ISDS-sager er ført på baggrund af ECT, og stater har blevet dømt til, eller har gået med på at betale 52 milliarder af offentlige midler i kompensation til energiselskaber.

For mere information, se:

Åbent brev fra 278 organisationer der opfordrer EU til at trækker sig fra, eller afslutte Energichartertraktaten: http://foeeurope.org/sites/default/files/eu-us_trade_deal/2019/en-ect-open-letter1.pdf

Friends of the Earth Europe’s blog om ECT: http://foeeurope.org/climate-killer-deal-tackle-next-180520

Forbes: A Little-Known EU Investor Dispute Treaty Could Kill The Paris Climate Agreement: https://www.forbes.com/sites/davekeating/2019/09/05/a-little-known-eu-investor-dispute-treaty-could-kill-the-paris-climate-agreement/

The Guardian: Energy treaty “risks undermining EU’s green new deal”: https://www.theguardian.com/business/2019/dec/09/energy-treaty-risks-undermining-eus-green-new-deal

Transnational Institute: “Silent expansion: Will the world’s most dangerous investment treaty take the global south hostage?”: https://www.tni.org/files/publication-downloads/ect_silent_expansion.pdf

Transnational Institute: https://www.energy-charter-dirty-secrets.org/

1Right to Energy Coalition, Power to the people. Upholding the right to clean, affordable energy for all in the EU, 2019. https://www.foeeurope.org/sites/default/files/climate_justice/2019/media_briefing_-_power_to_the_people_-_right_to_energy_coalition.pdf

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!