Protect victims not profit
Protect victims not profit

Den sidste forhandling om EU’s due diligence lov Et bittersødt øjeblik for den globale retfærdighed

Den sidste politiske trilog-forhandling af EU’s direktiv om virksomheders due diligence og bæredygtighed (CSDDD) nåede til sin ende i de tidlige morgentimer den 14. december. Desværre blev nøgleelementer som miljøbeskyttelse og due diligence-forpligtelser ved ansvar for at bidrage til klimakrisen droppet i forhandlingerne.

18. december 2023 · Kl. 12:16 Pressemeddelelse

Det søde

Afslutningen på forhandlingerne, der har stået på de sidste to år, er en vigtig milepæl for beskyttelse af menneskerettigheder, miljø og klima. Store multinationale selskaber bliver med loven nødt til at forholde sig til de risici for mennesker, lokalsamfund og miljø, der hænger sammen med deres produktioner og værdikæder. Med loven vil borgere kunne holde virksomheder ansvarlige ved EU-domstole, hvis de lider skade af virksomhedernes aktiviteter - det er et tiltrængt skridt i retning mod retfærdighed.

Med loven indføres også en pligt for virksomheder til at vedtage og gennemføre klimaomstillingsplaner i overensstemmelse med 1,5°C-målene. Omstillingsplanerne skal indeholde mål for emissionsreduktioner på 5-årige intervaller frem til 2050.

Det bitre

Den endelige lovtekst kommer dog dramatisk til kort på flere områder. Kravet om at virksomheder skal leve op til Paris-aftalen blev helt skåret helt ud af loven. Desuden omfanget af miljøskader, der er dækket af direktivets anvendelsesområde, meget begrænset i den endelige aftale. I diskussionen om, hvorvidt den finansielle sektor skulle inkluderes i CSDDD, er bølgerne gået højt. I aftalen er det landet på at finansielle aktører har pligt til at udarbejde klimaomstillingsplaner, men der er ingen due diligence-forpligtelser i forbindelse med finansielle tjenesteydelser. Dog forpligter en "politisk erklæring" lovgiverne til at genoverveje denne beslutning i de kommende år - selvom det er uklart, hvad det betyder i praksis.

 Alban Grosdidier, klimakampagnemedarbejder hos Friends of the Earth Europe, siger:

"Dette er et bittersødt øjeblik for dem, der forsøger at holde multinationale virksomheder ansvarlige. Aftalen er en vigtig milepæl mod retfærdighed, men Frankrig og Tyskland sørgede for, at direktivet ikke lever op til sit fulde potentiale ved at blokere og udvande vigtige bestemmelser. Især udelukkelsen af klimaansvar fratager folk en meget tiltrængt mulighed for at gribe ind over for kyniske multinationale selskaber, der sælger ud af vores klimas fremtid for kortsigtet profit, og undtagelsen af banker, der med finansielle tjenesteydelser kan fortsætte med at finansiere krænkelser af menneskerettighederne."

Hvad nu?

Nu hvor de tre lovgivende instanser - Europa-Parlamentet, EU-Rådet og Europa-Kommissionen - har indgået en politisk aftale, vil tekniske møder forfine teksten, sikre, at den er korrekt skrevet, og at den ikke indeholder smuthuller. Herefter vil Rådet, under det kommende belgiske formandskab, og efterfølgende Europa-Parlamentet gennemgå to endelige afstemninger for at godkende direktivets endelige tekst i de første måneder af 2024, hvilket baner vejen for direktivets implementering i nationalstaterne.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!