anti-atomkraft-protest-isar-foto-heinrich-inkoferer
anti-atomkraft-protest-isar-foto-heinrich-inkoferer

Atomkraft Slut med atomkraft i Tyskland

15. april 2023 · Kl. 11:48 Pressemeddelelse

NOAH-og-VE-logo

PRESSEMEDDELELSE

 

NOAH Friends of the Earth Denmark og Miljøorganisationen VedvarendeEnergi

København og Aarhus, 15. april 2023

Slut med atomkraft i Tyskland

Lørdag den 15. april lukkes de sidste tre atomkraftværker i Tyskland. Efter årtiers protest og kamp mod denne højrisikoteknologi er det en kæmpe succes for den tyske miljøbevægelse.

"Vi klarede det: Den civile brug af atomkraft i Tyskland er historie. De suspenderede sikkerhedskontroller og de unødvendige forlængelser var en højrisikomanøvre, som nu bringes til ophør. Slutningen er en milepæl på vejen mod 100 procent vedvarende energi. Det betyder, at vi er sluppet af med én farlig energikilde i systemet – kul skal nu følge efter,« forklarer Olaf Bandt, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) (Forbund for miljø og naturbeskyttelse).

I Danmark er mange også glade for, at vi får reduceret de radioaktive risici, og at vi i Danmark kan arbejde sammen med vores store naboland om en omstilling til 100 % vedvarende energi.

Palle Bendsen fra NOAH udtaler: "Vi ønsker den tyske miljøbevægelse tillykke med den sejr. At et stort land som Tyskland lægger atomkraften bag sig er et vigtigt skridt på vej mod en miljømæssigt og socialt bæredygtig energiforsyning i Europa. Men der er stadig lang vej igen, når der bliver bygget ny gasinfrastruktur, planlagt CO2-fangst og -lagring og brændt biomasse i stor stil. Det drives af store kapitalinteresser, hånd i hånd med staterne og EU-kommissionen. Det, vi har brug for, er at nedsætte efterspørgslen efter energi, forøge effektiviseringen og indrette en energiproduktion uden brændsler, der ejes af forbrugerne.”

Gunnar Boye Olesen fra miljøorganisationen VedvarendeEnergi udtaler: ”Tysklands lukning af atomkraften er et skridt på vejen mod den omstilling til 100 % vedvarende energi, som vi netop lancerer nye planer for, både for Danmark og for hele EU” 

I Tyskland er man dog efter mere end 50 års atomkraft langt fra færdig med problemerne: Olaf Bandt, fortsætter:  ”Men der hviler en skygge over glæden. Demonteringen af ​​de tyske atomkraftværker vil tage mindst to årtier, og deponeringen af ​​det højradioaktive affald vil vare ind i det næste århundrede. Efter at atomkraftværkerne endelig er udfaset, vil denne teknologi efterlade os med radioaktivt affald, hvis lageromkostninger og strålingsrisici vil blive videregivet til fremtidige generationer.”

”Forbundsregeringen skal også igangsætte lukningen af ​​uranfabrikkerne i Gronau og Lingen. Det kan ikke være rigtigt, at vi slukker for den nukleare risiko i Tyskland og derefter fortsætter med at eksportere den til hele verden. Nu fejrer vi, men i morgen fortsætter vi med at kæmpe for en fuldstændig udfasning af atomkraftværker og en vedvarende fremtid,” siger Angela Wolff, talskvinde for BUND-arbejdsgruppen Atom.

Link: https://www.bund.net/service/presse/pressemitteilungen/detail/news/atomkraft-nein-danke-ende-der-zivilen-nutzung-der-atomenergie-riesiger-erfolg-der-umweltbewegung/

Kontakt:

NOAH: Palle Bendsen, 30 13 76 95 palle(at)noah.dk og Niels Henrik Hooge, 21 83 79 94,

VedvarendeEnergi: Gunnar Boye Olesen, 24 26 99 33, gbo(at)ve.dk og Hans Pedersen, 51 92 24 14.

BUND: Juliane Dickel, +49 302 7586-562 Juliane.Dickel(at)bund.net    

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!