Forsmark. Wikimedia Commons
Forsmark. Foto: Dennis140

Atomkraft Vi får aldrig atomkraft i Danmark, men den grønne omstilling er i fare

23. februar 2023 · Kl. 13:13 Nyhed

København, d. 20. februar 2023

PRESSEMEDDELELSE

Vi får aldrig atomkraft i Danmark, men den grønne omstilling er i fare

Klima-, energi- og forsyningsministeren har for nyligt slået fast, at vi ikke får atomkraft i Danmark. Imidlertid er der udsigt til at den enorme statsstøtte, som den svenske regering planlægger at give til atomkraft i Sverige, kan undergrave den grønne omstilling i Danmark og resten af Skandinavien.

NOAH støtter varmt Klima-, energi- og forsyningsministerens udmelding, men samtidigt udgør de 400 milliarder svenske kroner, som ifølge den svenske regerings koalitionsaftale skal gives i kreditgarantier til opførelse af nye atomkraftværker, en kolossal konkurrenceforvridning på et fælles energimarked som det nordeuropæiske i forhold dansk vedvarende energi, der konkurrerer på almindelige markedsvilkår.

”På et energimarked, hvor atomkraft og vedvarende energi konkurrerer om de samme kunder, vil hver en krone, der bliver investeret i atomkraft, ikke blive investeret i vedvarende energi”, udtaler Hans Pedersen fra NOAHs urangruppe. ”Atomkraft er ikke en del af den grønne omstilling, fordi den tager al for lang tid at udbygge og er fem til otte gange dyrere end ny vind- og solenergi. Hertil kommer risikoen for våbenspredning, nedsmeltning og det stadigt uløste slutdeponeringsproblem for det radioaktive affald. Sammenlignet med vedvarende energi er den heller ikke velegnet til at nedbringe drivhuseffekten, eftersom den udleder ni til syvogtredive gange mere CO2 end vindmøller på land”.

Samtidigt med, at man planlægger at udbygge atomkraften, slækkes der på sikkerheden: I Frankrig nedlægger man Instituttet for Strålebeskyttelse og Nuklearsikkerhed (IRSN), der gennem årtier har fungeret som offentlighedens vagthund overfor atomkraftindustrien, og i Sverige følger man Frankrigs eksempel og nedlægger Kärnavfallsrådet og undergraver Miljöorganisationernes Kärnavfallsgranskning (MKG).

”Med nedlæggelsen af Kärnavfallsrådet og svækkelsen af MKG bliver atomkraft i Sverige farligere, fordi de uafhængige eksperter risikerer at forsvinde”, udtaler Palle Bendsen fra NOAHs urangruppe. ”Her i Danmark skylder vi dem tak, fordi de hjalp til med at gøre det oprindelige danske slutdeponeringskoncept for det danske atomaffald bedre. I Sverige dristede MKG sig imidlertid til at påpege, at de kobberbeholdere, som det svenske højradioaktive affald skal opbevares i, korroderer hurtigere end myndighederne hævder. Det kan være grunden til, at MKG nu får frataget økonomisk støtte”.

I stedet for at fokusere på de relevante energispørgsmål har vi i Danmark haft en debat om atomkraft, der ingen mening giver. Fra Facebook-gruppen Atomkraft Ja Tak er der flydt en stadig strøm af alternative fakta og bagvaskelse til mainstream medier, der i mange tilfælde har fungeret ikke som korrektur, men ekkorum i forhold til de sociale medier.

”Atomkraft Ja Tak er nu blevet til en tv-serie i fire dele i Danmarks Radio, hvor de journalistiske standarder skraber bunden”, udtaler Niels Henrik Hooge fra NOAHs urangruppe. ”At serien på grund af ideologi og sensationslyst underdriver atomkraftens risikomomenter på trods af katastroferne i Tjernobyl og Fukushima er forkasteligt. Tv-serien vækker minder om dengang, DR gav adgang for Bjørn Lomborg til at formidle sine miljø- og klimaskeptiske budskaber og er på grund af sin mangel på troværdighed og ansvarlighed tydeligvis i strid med alsidighedsprincippet og DR’s egne etiske retningslinjer. Det giver ingen mening, at en statsfinansieret public service kanal giver sig i kast med så systematisk at undergrave den grønne omstilling”.

For yderligere oplysninger, kontakt:

NOAH Friends of the Earth Denmark: Palle Bendsen, tlf.: +45 30 13 76 95, e-mail: pnb(at)ydun.net Niels Henrik Hooge, tlf.: +45 21 83 79 94, e-mail: nielshenrik(at)noah.dk og Hans Pedersen, tlf.: +45 51 92 24 14, e-mail: agentgreen438(at)gmail.com

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!