Greenwashing Arlas mælk er ikke klimaneutral

Greenwashing af alverdens produkter sniger sig ind i vores dagligdag. Et bemærkelsesværdigt eksempel er ”CO2-neutrale mælkeprodukter”. I november 2020 indledte Arla en kampagne for salg af en særlig Arla Øko-serie af økologiske produkter, som er kompenseret med klimakreditter og bliver markedsført som CO2 neutral.

12. november 2021 · Kl. 07:42 Pressemeddelelse

Der er adskillige problematikker ved anvendelsen af klimakompensation, især når kompensationen finder sted i andre lande, idet træplantning og skovbevarelse – betalt gennem klimakompensation – sjældent er til gavn for lokalbefolkninger, men tværtimod ofte er til stor skade for dem. Træplantning og skovbevarelse klinger meget positivt, men selv hvis der reelt skulle være en klimagevinst, så er der ingen sikkerhed for, at den ikke både tælles i Arlas regnskab og i det land, hvor skoven er bevaret eller træerne er plantet.

I en lignende sag sagsøgte  Den grønne Studenterbevægelse og Greenpeace  Danish Crown, som nu har været tvunget til at opgive begrebet ”klimakontrolleret gris”, fordi ingen vil markedsføre det mere.

Arla-kampagnen fik Margarineforeningen og 23 forbrugere til at klage til forbrugerombudsmanden. Ombudsmanden overlod øjensynligt behandlingen af klagen til Fødevarestyrelsen. Klagerne blev afvist, og derfor har NOAH og Forbrugerrådet Tænk klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Vores klage er vedhæftet nedenfor denne pressemeddelelse.

For nylig har 'CSR – Forum for bæredygtig forretning' hædret Arla med en pris for deres opfindsomme brug af sloganet ”CO2 neutral mælk kompenseret med klimakreditter.” Netop den kampagne som et stort antal klagere havde fundet vildledende. CRS-branchen har i forvejen ikke noget troværdigt image, og deres brug af ordet bæredygtig har bidraget til, at ordet snart er et helt meningsløst plusord. Denne pris sætter sagen på spidsen!

I Sverige har forbrugerombudsmanden en helt anden opfattelse og har netop sagsøgt Arla for deres netto-nul kampagne, der er det svenske sidestykke til ”CO2 neutral mælk kompenseret med klimakreditter”.

Vi frygter, at vi kan se ind i en fremtid, hvor flere og flere fødevarevirksomheder vil pleje et grønt image med klimaanprisninger på deres produkter. Nævnets afgørelse i denne sag kommer meget sandsynligt til at danne præcedens for fremtidige klimaanprisninger på fødevarer.

Det er derfor absolut nødvendigt, at myndighederne sætter foden ned overfor så åbenlys en vildledning, som den Arla har leveret med anprisningen ”CO2-neutral mælk.”

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!