støjbeskyttelse
Foto: NOAH

Trafik Fartreduktioner på vejene er et sandt columbusæg

Spar ca. 47 mia. kr. til vejudvidelser og flere motorveje, reducer trafikstøjen markant, nedsæt antallet af trafikulykker, undgå naturødelæggelser og reducer CO2-udslippet med 1 million ton om året.

12. april 2021 · Kl. 18:41 Pressemeddelelse

Spar ca. 47 mia. kr. til vejudvidelser og flere motorveje, reducer trafikstøjen markant, nedsæt antallet af trafikulykker, undgå naturødelæggelser og reducer CO2-udslippet med 1 million ton om året.

Det er hvad man kan opnå ved at vise samfundssind og tage hensyn, som vi har lært af pandemien. Man skal bare acceptere at lette noget på speederen ved at nedsætte hastighedsgrænsen til 80 km/t på motorveje.

NOAH og Rådet for Bæredygtig Trafik foreslår, at Folketinget anmoder Transportministeren om at få analyseret CO2-effekten af flg. forslag:

  1. Sænk hastighedsgrænsen på motorveje til 110 km/t, hvor den i dag er 130 km/t. og til 90 km/t, hvor den i dag er 110 km/t.
  2. Sænk hastighedsgrænsen på motorveje til 80 km/t alle steder hvor støjbelastningen er stor. Danmark bør i denne forbindelse også rette sig efter WHO anbefalingen om at sænke grænsen for vejstøj fra 58 decibel til 53 decibel.

PS: Forslaget er alvorligt ment; hvis det forekommer nogle læsere ”helt ude i skoven” siger det mere om armoden ved ambitionerne for dansk klima- og miljøpolitik.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!