Folketingssalen
Foto: By News Øresund – Johan Wessman

Atomkraft Hundrede procents opbakning i Folketinget til EURATOM-reform

Torsdag d. 4. april tilkendegav samtlige partier i Folketinget, at de ønsker reform af EURATOM-traktaten [1]. Kritik af traktaten har været rejst i Folketinget gennem årtier og flere revisionsforslag er blevet fremsat. Beslutningen kommer i rette tid, eftersom EU-kommissionen netop har offentliggjort et udspil om traktatens fremtid [2].

12. april 2019 · Kl. 07:26 Pressemeddelelse

English press release below.

I mere end tres år har EURATOM-traktaten sikret atomkraften positiv særbehandling i EU i forhold til alle andre energikilder. Imidlertid ønsker hele Folketinget nu, at vedvarende energi – sol-, vindkraft og andre bæredygtige energikilder – får lige konkurrencevilkår på EU’s energimarkeder i forhold til atomkraften. Hermed kommer det på linje med danske og europæiske miljøorganisationer, industriorganisationer på energiområdet og EU-medlemslande som Sverige, Tyskland, Østrig, Luxembourg, Irland og Ungarn.

Det er en sejr for miljøbevægelsen, at et samlet Folketing nu ønsker, at EURATOM-traktaten ikke længere skal promovere atomkraft, men kun have fokus på sikkerhed og dekommissionering af gamle og nedslidte atomkraftværker”, udtaler Hans Pedersen fra VedvarendeEnergi. ”I udvalgsbehandlingen blev det dokumenteret, at elektricitet fra ny atomkraft er meget dyrere end el fra nye solcelleanlæg og vindmøller. Uden statsstøtte kan der ikke bygges nye atomkraftværker og EURATOM-traktaten bliver brugt til at legalisere denne statsstøtte i EU”.

Samtidigt vil Folketinget arbejde for, at den samlede ramme for EURATOM-programmet reduceres og orienteres mere i retning af aktiviteter, der skaber værdi for Danmark, som ikke har atomkraft. I alt har EU’s EURATOM-program et årligt budget på 11 mia. kr., hvortil Danmark for tiden bidrager med mere end 200 mio. kr. Imidlertid er det ikke muligt unilateralt at opsige samarbejdet omkring fusionsreaktoren ITER, som er det projekt, der bebyrder forskningsbudgettet mest.

Det er godt, at Folketinget nu vil arbejde for, at EURATOM’s forskningsbudget bliver integreret på lige fod med andre energiteknologier i EU’s rammeprogram for forskning og innovation”, udtaler Palle Bendsen fra NOAHs Urangruppe. ”Ligeledes at det undersøges nærmere, hvorvidt EU-parlamentet kan inddrages i spørgsmål, der relaterer sig til EURATOM. Som det er nu, er EURATOM uden for demokratisk kontrol”.

Selvom kun et mindretal i Folketinget for øjeblikket ønsker, at regeringen pålægges at samarbejde med de EU-lande, som arbejder for at reformere eller ophæve EURATOM-traktaten, er det svært at se, hvordan det kan undgås, hvis der som EU-kommissionen foreslår, åbnes op for en forfatningsændringsprocedure”, udtaler Niels Henrik Hooge fra NOAHs Urangruppe. ”Kommissionens forslag er langt fra tilstrækkeligt, men en forfatningsreform, der giver vedvarende energi fair konkurrencebetingelser, kan fremme udbredelsen af bæredygtige energiteknologier i Europa og dermed både gavne miljøet og danske eksportinteresser”.

Noter:

[1] Forslagsstilleren var Søren Egge Rasmussen og Enhedslisten. Den vedtagne beretning om Forslag til folketingsbeslutning B54 om stop for støtte til atomkraft: https://www.ft.dk/ripdf/samling/20181/beslutningsforslag/b54/20181_b54_beretning.pdf

De spørgsmål og svar, der ligger til grund for beretningen: https://www.ft.dk/samling/20181/beslutningsforslag/B54/spm.htm

For et overblik over beslutningsprocessen, se: https://www.ft.dk/samling/20181/beslutningsforslag/B54/index.htm

[2] Communication from the Commission: A more efficient and democratic decision making in EU energy and climate policy, April 2019: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/EN/COM-2019-177-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF

[3] For en beskrivelse af, hvad en revision kan gå ud på, se: Dr. Dörte Fouquet: Legal Opinion - Pathways to a Euratom Reform, Short legal evaluation and strategy approach for the Green Group in the European Parliament, 2018: https://www.greens-efa.eu/files/doc/docs/817f6b3caaa70a93ef112c562851485b.pdf

Links:

NGO-konferencehjemmeside om EU-forfatningsreform med præsentationer og debatter ->
International konferencehjemmeside om EURATOM-reform ->

For nærmere oplysninger, kontakt:

VedvarendeEnergi (www.ve.dk): Hans Pedersen, tlf.: 51 92 24 14, e-mail: pedersen(at)ve.dk

NOAH Friends of the Earth Denmark (www.noah.dk): Palle Bendsen, tlf.: 30 13 76 95, e-mail: pnb(at)ydun.net og Niels Henrik Hooge, tlf.: 21 83 79 94, e-mail: nielshenrikhooge(at)yahoo.dk

 

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!