• Folder
  • 16 sider

Rettigheder for hvem?

Transnationale virksomheder udgør i dag en kæmpestor økonomisk magtfaktor. I dag har ti transnationale virksomheder således en større økonomi end 180 af verdens stater. Samtidig er transnationale virksomheder fremtrædende lobbyister og har ofte stor succes med at påvirke regeringer verden over til at tilgodese deres interesser i ny lovgivning.

24. august 2018 · Kl. 08:56 Materiale

Transnationale virksomheder har derfor vidtgående rettigheder og mange muligheder for at holde stater ansvarlige for at respektere disse rettigheder. Samtidig har transnationale virksomheder få forpligtelser over for befolkninger, og befolkningerne har næsten ingen muligheder for at stille virksomhederne til ansvar, hvis de skader befolkningernes sundhed, sikkerhed eller miljø. Alligevel fører EU i dag en politik, der varetager transnationale virksomheders interesser over hensyn til almennyttige områder som arbejdstagerrettigheder, sundhed og miljø. EU-Kommissionen og EU’s medlemsstater har gentagne gange forsøgt at blokere en igangværende FN-proces igangsat af civilsamfund og regeringer fra Det Globale Syd om en bindende international traktat, som skal forpligte transnationale virksomheder på menneskerettighederne. I stedet har Kommissionen taget initiativ til at igangsætte en FN-proces om en multilateral investeringsdomstol, som vil tildele yderligere magt til transnationale virksomheder.

Denne publikation udstiller EU’s dobbelte agenda og forklarer, hvorfor der mere end nogensinde før er brug for internationale mekanismer til at drage transnationale virksomheder til ansvar, når de krænker menneskerettigheder.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!