klima

Energi En kortsiget energistrategi uden visioner og ambitioner

17. februar 2011 · Kl. 13:45 Pressemeddelelse

- Regeringens nye såkaldte energistrategi 2050 står til dumpekarakter, siger Stig Melgaard fra NOAHs Energi- og klimagruppe.

Strategien er præget af manglende sammenhæng med vægt på de kortsigtede, lette løsninger. Vindkraft og biomasse i de centrale kraftvarmeværker er de væsentligste elementer og døren holdes fortsat åben for CO2-lagring på længere sigt.

NOAH mener, at den nye energiplan, regeringen i dag har fremlagt, er helt utilstrækkelig, når det drejer sig om at reagere på den stigende klimatrussel. Regeringen sigter med sin nye energistrategi imod at nedbringe drivhusgasudledningerne med ca. 30% i 2020 i forhold til 1990. Men 50% er nødvendigt, hvis Danmark skal yde sin rimelige indsats for at holde den globale temperaturstigning under 2 grader, og NOAH har i sin energiplan vist, at det også er praktisk muligt. De begrænsede reduktioner, der lægges op til, vil til og med blive undergravet af den store satsning på flydende biobrændstoffer i transportsektoren og alt for meget biomasse og biogas i el- og varmeforsyningen.

Ingen langsigtede visioner

Planen savner fuldstændigt de langsigtede visioner, som er nødvendige for en bæredygtig omstilling af den danske energiforsyning og af transportsektoren til 100 % vedvarende energi. På energiforsyningssiden savner man bl.a. andet, at planen forholder sig til de allerede eksisterende muligheder for at bruge solvarme til opvarmning, og udnyttelsen af de store geotermiressourcer, der findes i den danske undergrund, udskydes til efter 2020. I stedet er der lagt vægt på en stor satsning på biogas, som forudsætter, at det danske landbrug fastholder den nuværende, industrielle svineproduktion, som hverken er økonomisk eller miljømæssigt bæredygtig.

Alt i alt må planen bedømmes til at være en om’er. Tilbage er kun at håbe på, at oppositionen kan samles om en mere langsigtet og perspektivrig energistrategi for Danmark.

Kontakt: Stig Melgaard, 35 26 85 99

* * *

Læs NOAHs Energihandlingsplan 2050 nedenfor

Energiplan2050_scr.pdf (2.8 MB)

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!