Foto: ESTONIAN FUND FOR NATURE

Bioenergi Kynisk EU-Kommission vil lade skovene gå op i røg

Biomassens nuværende status som CO2-neutral vedvarende energikilde har i mange år været stærkt omdiskuteret. Siden 2015 har NOAH sammen med allierede organisationer argumenteret for, at bioenergi slet ikke skal kunne regnes som en støtteberettiget vedvarende energikilde – især ikke hvis biomassen kommer fra skovene.

26. juli 2021 · Kl. 18:08 Nyhed

Denne artikel er oprindeligt udgivet som blog-indlæg på arbejderen.dk

I sidste uge offentliggjorde EU-Kommissionen under stor bevågenhed sin "Fit for 55"-pakke, som i teorien skal sørge for, at EU inden 2030 kan nå målet om at reducere emissionerne af klimagasser med 55% (i forhold til 1990-niveauet). En del af pakken var, at der skulle foreslås ændringer i Direktivet for Vedvarende Energi (VE-Direktivet også kaldet REDII) blandt andet for at sikre såkaldt bæredygtig brug af biomasse.

Biomasse må ikke regnes som vedvarende energikilde

Biomassens nuværende status som CO2-neutral vedvarende energikilde har i mange år været stærkt omdiskuteret. Siden 2015 har NOAH sammen med allierede organisationer argumenteret for, at bioenergi slet ikke skal kunne regnes som en støtteberettiget vedvarende energikilde – især ikke hvis biomassen kommer fra skovene.

Alt det kulstof, der gennem tiden er bundet ved fotosyntese i træerne frigives nemlig til atmosfæren som CO2 i det øjeblik træbiomassen brændes af. Og for at fremstille en vis mængde energi udledes der mere CO2 fra skorstenene ved afbrænding af træ end ved afbrænding af kul.

Det tager årtier og nogle gange århundreder før ny trævækst kan optage den samme mængde CO2. Og hvis der fortsat høstes og afbrændes træ til energi, sker det aldrig. Alligevel sættes emissioner fra afbrænding af biomasse til nul. Endda selv om klimavidenskaben tilskriver os hurtigt at reducere emissionerne. Vi kan ikke vente årtier eller århundreder.

Den påståede CO2-neutralitet betyder altså, at energisektoren kan komme til at se “grøn” ud, selv om den udleder mere CO2, end hvis den brugte fossile brændstoffer.

I løbet af de sidste år er modtanden mod biomasse i energisystemerne vokset blandt miljøorganisationer og forskere, som har slået til lyd for, at intensiveret skovhugst til energiproduktion underminerer skovenes biodiversitet og evnen til at lagre kulstof. EU-Kommissionens egne forskere påpegede tidligere på året, at skovene vokser for langsomt til at genoptage det udledte CO2 inden for en tidsramme, der er i overensstemmelse med EU's klimamål. EU Kommissionen har også dokumenteret, at de europæiske skoves kulstoflagring har været faldende siden 2010 og forventes at falde yderligere bl.a. på grund af øget efterspørgsel på biomasse til energi.

Mere vedvarende energi forværrer situationen

Alt dette er baggrunden for, at Kommissionens udkast til det reviderede VE-direktiv skulle pege på ændrede regler for, hvornår biomasse kan anderkendes som en støtteberettiget VE-kilde. Men samtidig har skovdyrkerne og energiindustrien kunnet købe sig til forskning, der lovpriser afbrænding af træ til energi, som de kan bruge i deres massive lobbyisme af EU-Kommissionen – og hele det politiske system i øvrigt.

Resultatet er, at de ændringer, der nu er foreslået, indeholder krav om øget brug af vedvarende energi uden samtidig at undtage skovenes biomasse fra, hvad der kan regnes som vedvarende energi. Forslaget lægger sig således i forlængelse af de sidste årtiers fejltagelse, hvor man har fokuseret mere på omstilling til vedvarende energi end på at mindske udledningen af klimagasser til atmosfæren. Dette på trods af at klimaet er den vigtigste begrundelse for at omstille til vedvarende energi.

Der er ikke noget i forslaget, der for alvor vil mindske presset på skovene. Og selv om det er bredt anerkendt i EU, at der er et stort behov for at genoprette økosystemerne – og herunder jord- og plantesystemernes evne til at modvirke klimaforandringerne – så gør det nye forslag ikke op med afhængigheden af skovenes træ som ”vedvarende” energikilde. Dermed undermineres EU's evne til at reducere udledningen af CO2 til atmosfæren.

Øget statsstøtte skal subsidiere ødelæggelserne

Sideløbende sendte Margrethe Vestager som konkurrencekommissær i begyndelsen af juni et forslag om at tillade øget statsstøtte til vedvarende energi i høring frem til 2. august. Høringsfristen er kortere end normalt, hvilket begrundes med, at det er så vigtigt for, at EU kan opfylde målene i sin ”Green Deal”.

I NOAH har vi forsøgt at overbevise Margrethe Vestager om, at hun skulle bruge sin position som medlem af EU-Kommissionen til at sikre, at der ikke kan gives støtte til afbrænding af biomasse. Desværre har hun afvist at kunne påvirke, hvilke former for vedvarende energi der skal kunne etableres med statsstøtte. Hendes argument er, at hun ikke kan blande sig i en anden kommissærs område – i dette tilfælde klimakommissær Frans Timmermans.

Margrethe Vestager gemmer sig helt bogstaveligt bag et røgslør. Resultatet er, at vi nu står i en situation, hvor de to kommissærer (der samtidig også er ledende vicepræsidenter i kommissionen) står samlet om at fremme brugen af bioenergi og dermed underminere skovenes evne til at modvirke klimaforandringerne.

Danmark er, som det nok er mange bekendt, gået forrest i at omstille energisektoren fra kul til biomasse, og det præsenteres udadtil som en stor succes, at energisektoren er nået så langt i omstillingen til vedvarende energi. Men indadtil er der en voksende erkendelse af, at denne omstilling ikke kan tjene som eksempel til efterfølgelse i resten af verden, og at det ikke er en varig løsning. Danmark er nu låst fast af store investeringer, og det er en tragedie, at der ikke bliver sat en stopper for, at det danske eksempel udbredes til hele Europa.

Modstanden fortsætter

Kommissionens forslag skal nu forhandles i EU-parlamentet og medlemslandene. Så der er fortsat mulighed for at ændre det, og i NOAH har vi ikke opgivet modstanden. For en måneds tid siden afleverede grønne organisationer mere end 250.000 underskrifter til EU’s klimakommissær Frans Timmermans. Vi indsamler fortsat underskrifter og vil opfordre alle, der ikke allerede har skrevet under, til at gøre det nu. Brug også muligheden for at indgive høringssvar her. Et stort folkeligt pres er nødvendigt, hvis ødelæggelserne skal kunne standses.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!