fældet skov

Biomasse Klimaet er ligeglad med skrivebordsøvelser

Hvis vi skal leve op til regeringens klimamålsætninger, skal biomasse straks udfases.

22. juli 2020 · Kl. 10:59 Nyhed

Regeringen indgik før sommerferien en klimaaftale, der sikrer en drivhusgasreduktion på 3,4 millioner ton CO2e i 2030, hvilket præsenteres som en stor succes. Samtidig kunne man i Information læse, at regeringens egne embedsfolk er klar over, at biomasse i det omfang, som vi brænder det af, ikke er klimaneutralt.

Det skønnes, at vi bør opgive 10 millioner ton CO2 mere per år, hvis vi skal lave et reelt regnskab over vores udledninger, altså langt mere end regeringens aftale potentielt kan reducere udledningerne med. Derfor skal vi nedbringe forbruget af biomasse for at leve op til vores klimamålsætninger.

I NOAH har vi i en årrække problematiseret Danmarks forbrug af biomasse, og vi er derfor glade for, at Information udstiller Danmarks klimabedrag, så regeringen forhåbentligt snart tør stå ved, hvad afbrænding af biomasse egentlig betyder for vores klimaregnskab.

Når de kommer til fornuft, kan de kigge på NOAHs klimahandlingsplan, som blandt andet indeholder følgende forslag angående biomasse:

For det første bør vi forbruge mindre varme og energi. Der er nemlig stadig store og uudnyttede muligheder for elbesparelser såvel i det offentlige som i hele produktionssektoren, ligesom der er store og uudnyttede potentialer for varmebesparelser i alle typer af ejendomme.

Forebyg affaldsdannelse
For det andet skal biomasse udfases hurtigst muligt – det importerede først. Biomassens fritagelse for CO2- og energiafgifter skal derfor udfases.

I en overgangsordning, mens brugen af biomasse i kraftvarmeværker udfases, foreslår vi, at den importerede biomasse hurtigst muligt erstattes af hjemlig produktion baseret på flerårige planter på tidligere landbrugsjord (der er frigjort ved at begrænse den animalske produktion).

Så længe der brændes biomasse af, bør vi ikke fokusere så ensidigt på at undgå afbrænding af affald, som vi har set i forbindelse med den netop vedtagne affaldsplan.

Det giver desværre mere mening at importere affald, der ellers ville blive lagt på lossepladser, end at importere biomasse. Men afbrænding af affald for at få el og varme er naturligvis heller ikke en langsigtet løsning.

Derfor går vi ind for forebyggelse af affaldsdannelse – noget, som den nye affaldsplan ikke har meget fokus på.

Lokal udnyttelse af sol og vind
Slutteligt bør vi benytte os af ægte vedvarende energikilder.

Der bør satses langt kraftigere på at udnytte solenergien og vindenergien lokalt, end det sker nu, da det kan etableres hurtigt og forbedre forsyningssikkerheden. Udbygning med de decentrale energikilder kan også skabe danske arbejdspladser og sikre et hjemmemarked for mindre industrivirksomheder.

Klimaet er ligeglad med skrivebordsøvelser, så skal vi lykkes med den grønne omstilling, er det vigtigt, at vi bruger de rigtige tal, og at vi handler hurtigt. Lad os komme i gang med at udfase biomasse med det samme, og lad os så få nogle rigtige bæredygtige løsninger i stedet.

Befolkningen vil gerne deltage, især hvis de ikke narres til at tro, at vi er på rette kurs.

Bragt på Altinget 21.7.20

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!