Uran Konferencer: uranudvinding er problematisk

28. marts 2014 · Kl. 12:07 Nyhed

Opsummering af to konferencer om uranudvinding i Grønland, afholdt i Nuuk d. 22.3. og i København d. 25.3. 2014

 

København og Nuuk, d. 27. marts 2014

 

Internationale konferencer i Nuuk og København dokumenterer, at uranudvinding er problematisk

Lørdag d. 22. og tirsdag d. 25. marts afholdtes to internationale konferencer i henholdsvis Katuaq, Grønlands Kulturhus i Nuuk, og på Christiansborg i København om virkningerne af uranudvinding i Grønland og resten af verden. Konferencerne var arrangeret af Avataq, Det Økologiske Råd, NOAH Friends of the Earth Denmark og VedvarendeEnergi.

Formålet var at informere politikere og offentligheden i Grønland og Danmark om de miljø-, udenrigs- og sikkerhedspolitiske konsekvenser af udvinding, produktion og eksport af uran i Rigsfællesskabet. Der var indlæg af nogle af de førende eksperter i verden på uranområdet - bl.a. af den australske børnelæge, Helen Caldicott, der har været en af de mest indflydelsesrige atomkraftmodstandere igennem fire årtier og Jan Willem Storm van Leeuwen, konsulent i kemi og energisystemer fra Ceedata Consultants i Holland. Herudover talte i København Cindy Vestergaard, seniorforsker i DIIS, og i Nuuk styrelseschef i den grønlandske Miljøstyrelse for Råstofområdet, Søren Hald Møller.

Storm van Leeuwen fremlagde den første, uafhængige vurdering af de miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser af det kontroversielle sjældne jordarter/uranmineprojekt i Kuannersuit/Kvanefjeldet.

”Efter i mere end fem år at være bombarderet med ensidige oplysninger fra mineindustrien, får vi nu omsider informationer om uranudvinding fra uafhængige eksperter”, udtaler formanden for Avataq, Mikkel Myrup, som var med ved begge konferencer. ”Flere af de parlamentarikere, der deltog i konferencen i Nuuk, gav udtryk for, at det netop var sådanne informationer, de savnede for et halvt år siden, da uranforbuddet var til debat. Det kunne have ændret deres stemmeafgivning”.

Ved konferencen i Nuuk var en repræsentant for den grønlandske regering, Minister for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked, Jens-Erik Kirkegaard, tilstede. Herudover deltog i politikernes paneldebat formanden for regeringspartiet Atassut, Gerhardt Petersen, formanden for Demokraatit, Anda Uldum, næstformanden for Partii Naleraq, Per Rosing Petersen, Saxtorph Didriksen fra regeringspartiet Siumut, Kalistat Lund fra Inuit Ataqatigiit, samt formanden for Partii Inuit, Nikku Olsen – de fleste medlemmer af Landstingets, Inatsisartuts, Råstofudvalg.

”Et af hovedbudskaberne er, at der stadigvæk er stor modstand mod uranudvinding i Inatsisartut og i Folketinget”, udtaler Hans Pedersen fra VedvarendeEnergi. ”Både ved konferencen i Nuuk og konferencen i København understregede repræsentanterne for Inuit Ataqatigiit, at partiet agter at rulle ophævelsen af uranforbuddet tilbage, såfremt partiet kommer til magten igen”.

I paneldebatten i Fællessalen på Christiansborg deltog Johan Lund Olsen fra Inuit Ataqatigiit, Finn Sørensen fra Enhedslisten og Christian Friis Bach fra Radikale Venstre. Blandt de mere end hundrede tilhørere var der tilmeldt talrige repræsentanter for forskningsinstitutioner og myndigheder, herunder Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Grønlands Repræsentation, Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet, Arbejdstilsynet, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, Statens Institut for Strålebeskyttelse og Det Europæiske Miljøagentur.

Blandt de mange tilhørere ved begge konferencer var foruden repræsentanter for miljøorganisationer, der er aktive i Grønland, tillige medlemmer af borgergrupper fra Narsaq - den by, der ligger nærmest ved den planlagte uranmine i Kuannersuit. Mange af disse gav udtryk for stærk bekymring over de miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser, som projektet vil få for byen.

”Der er ingen tvivl om, at modstanden mod uranudvinding i Rigsfællesskabet går videre med uformindsket styrke”, udtaler Palle Bendsen fra NOAH Friends of the Earth Denmark. ”I løbet af det sidste års tid er der opbygget et effektivt samarbejde mellem grønlandske og danske miljøorganisationer. Samtidigt kan vi trække på et stadigt større netværk af internationale eksperter”.

Konferencerne var økonomisk støttet af OOA Fonden, Græsrodsfonden, Gaia Trust, Miljø- og Energifonden af 2005, 1. Maj Fonden samt Plums Fond for Økologi, Fred og Bæredygtighed.

 

Oplægsholdernes præsentationer finder man nedenfor

 

For nærmere oplysninger, kontakt:

For Avataq (www.avataq.gl): Mikkel Myrup, tlf.: +299 22 84 23, e-mail: mikkelmyrup(at)post.com

For Det Økologiske Råd (www.ecocouncil.dk): Christian Ege, tlf.: +45 33 18 19 33, (mob.) +45 28 58 06 98, e-mail: christian(at)ecocouncil.dk og Niels Henrik Hooge, tlf.: +45 21 83 79 94, e-mail: nielshenrikhooge(at)yahoo.dk

For NOAH Friends of the Earth Denmark's Urangruppe (www.noah.dk): Palle Bendsen, tlf.: +45 98 14 76 95, (mob.) +45 30 13 76 95, e-mail: pnb(at)mail.dk

For VedvarendeEnergi (www.ve.dk): Hans Pedersen, tlf.: +45 51 92 24 14, e-mail: pedersen(at)ve.dk

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!