Atomaffaldskonference Afbud fra Dansk Dekommissionering og Sundhedsministeriet

16. marts 2015 · Kl. 23:40 Nyhed

Atomaffaldskonference på Christiansborg afholdes med afbud fra Dansk Dekommissionering og Sundhedsministeriet

Tirsdag d. 24. marts kl. 14-17.30 afholder seks miljøorganisationer en international konference i Fællessalen på Christiansborg om de miljø- og sikkerhedsmæssige konsekvenser af det danske slutdepotkoncept for lav- og mellemradioaktivt affald fra Risø. Depotkonceptet er på trods af sidste uges begivenheder stadig i spil, om end tidsperspektivet for de politiske beslutninger har ændret sig. Konceptet er i de senere år blevet stærkt kritiseret af udenlandske eksperter og myndigheder og under konferencen vil nogle af de førende kritikere fra Miljöorganisationernes Kärnavfallsgranskning (Sverige) og Öko-Institut (Tyskland) fremlægge deres synspunkter.

Imidlertid har Dansk Dekommissionering (DD) og Den tværministerielle arbejdsgruppe vedrørende etableringen af slutdepotet, som er ansvarlige for det eksisterende slutdepotkoncept, meddelt, at de ikke ønsker at deltage i konferencen.

I halvanden måned har arrangørerne ført en omfattende korrespondance for at få dem til at fremlægge deres synspunkter og diskutere med de internationale eksperter. Oprindeligt ønskede DD et såkaldt dialogmøde for lukkede døre i stedet for en åben konference. Her skulle offentligheden, de forskellige interessenter, pressen og de politikere, der skal træffe beslutningerne om, hvad der skal ske med det danske atomaffald, ikke være med. Dette kunne arrangørerne ikke acceptere, selvom vi naturligvis var lydhøre overfor alle ændringsforslag, som DD og den tværministerielle arbejdsgruppe måtte have til selve konferenceprogrammet.

Herefter meddelte arbejdsgruppen os, at et dialogmøde bag lukkede døre ville være en betingelse for deltagelse i konferencen på Christiansborg. Mødet blev berammet til den 16. marts i Sundhedsministeriets lokaler. Torsdag den 12. marts meddelte arbejdsgruppen os imidlertid, at hverken den eller DD ville deltage konferencen, og dialogmødet derfor var overflødigt. Begrundelsen var, at slutdepotet for det radioaktive affald definitivt var taget af den politiske dagsorden. Da dette viste sig at være faktuelt forkert, blev begrundelsen ændret til, at det politiske valg mellem et mellemlager og et slutdepot for det radioaktive affald først skulle træffes om et år. Vi kunne så afholde konferencen til den tid, og her ville DD og den tværministerielle arbejdsgruppe gerne stille op.

”Vi er dybt skuffede og beklager, at DD og den tværministerielle arbejdsgruppe ikke deltager i atomaffaldskonferencen på Christiansborg” udtaler Palle Bendsen fra NOAH Friends of The Earth Denmark.  ”Konferencen er lige så relevant som den hele tiden har været, eftersom valget mellem et mellemlager og slutdepot stadig er på den politiske dagsorden. Vi forstår heller ikke de ansvarlige myndigheders begrundelse for ikke at stille op. De siger, at en offentlig teknisk og videnskabelig diskussion om slutdepotet er irrelevant, fordi der er et år til, at den politiske beslutning skal træffes. Men ud fra den samme logik kunne man jo afvise enhver offentlig debat om det mellemlager, der nu skal undersøges nærmere”.

”Arrangørerne beklager dybt den behandling, som eksperterne fra Öko-Institut og Miljöorganisationernes Kärnavfallsgranskning er blevet udsat for”, udtaler Hans Pedersen fra VedvarendeEnergi. ”Öko-Instituts Afdeling for nuklearteknologi og anlægssikkerhed har udført arbejdsopgaver for bl.a. EU-kommissionen, EU-parlamentet, EURATOM, OECD og en lang række tyske forbunds- og delstatsministerier. Jeg tror, at dette sagsforløb har vakt en del forundring. Men værre er det, at det nu bliver sværere at opnå en fri, åben og demokratisk debat mellem offentligheden, de forskellige aktører, pressen og de politikere, der skal træffe beslutning om, hvad der skal ske med det danske atomaffald”.

Præsentation fra Gerhard Schmidt, seniorforsker ved Öko-Institut, til det ikke afholdte dialogmøde (ikke at forveksle med hans præsentation ved konferencen på Christiansborg, hvor han er keynote speaker) http://kortlink.dk/noah/gayu

Konferenceprogram og mulighed for tilmelding til konferencen på Christiansborg finder man på flg. link: http://noah.dk/atomaffaldskonference/

Konferenceprogrammet er beskåret med en time. Konferencesproget er engelsk og dansk.  Arrangørerne af konferencen er NOAH Friends of the Earth Denmark, VedvarendeEnergi, IDA Grøn Teknologi, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Greenpeace Danmark og Det Økologiske Råd.

For nærmere oplysninger, kontakt:

For NOAH Friends of the Earth Denmark’s Urangruppe: Palle Bendsen, tlf.: 30 13 76 95, e-mail: palle(at)bendsen.dk og Niels Henrik Hooge, tlf.: 21 83 79 94, e-mail: nh_hooge(at)yahoo.dk

For VedvarendeEnergi: Hans Pedersen, tlf.: 51 92 24 14, pedersen(at)ve.dk                    Hjemmeside: www.ve.dk

For IDA Grøn Teknologi: Michael Søgaard Jørgensen, Tlf.: 99 40 29 67, (mob.) 21 25 68 15, e-mail: msjo(at)plan.aau.dk Hjemmeside: http://ida.dk/netvaerk/fag/energi-miljoe-og-uland/selskabet-groen-teknologi-0

For Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi: Jane Kruse, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, tlf.: 97 95 66 00, (mob.) 40 60 45 51, e-mail: jk(at)folkecenter.dk Hjemmeside: www.folkecenter.dk

For Greenpeace Danmark: Tarjei Haaland, tlf.: 33 37 63 94, (mob.) 28 10 90 53, e-mail: tarjei.haaland(at)greenpeace.org Hjemmeside: http://www.greenpeace.org/denmark/da/

For Det Økologiske Råd: Christian Ege, Tlf.: 33 18 19 33, (mob.) 28 58 06 98, e-mail: christian(at)ecocouncil.dk Hjemmeside: www.ecocouncil.dk

For Öko-Institut e.V.: Gerhard Schmidt, Tlf.: +49-(0)6151-8191-107, (mob.): +49-(0)175-183 4118. E-mail: g.schmidt(at)oeko.de Hjemmeside: http://www.oeko.de/en/

For Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG: Johan Swahn, Tlf.: +46 (0)31-711 00 92. (mob.): +46 (0)70-467 37 31, E-mail: johan.swahn(at)mkg.se Hjemmeside: www.mkg.se/

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!