European Court of Justice

Atomkraft Ekspertanalyse af Hinkley Point-retssagen om statsstøtte til atomkraft

Sagen om statsstøtte til atomkraft er anket til Den Europæiske Unions Domstol. NOAH og PLAGE (fra Østrig) har fået udarbejdet en analyse af retssagen.

18. august 2020 · Kl. 21:19 Nyhed

NOAH og den østrigske miljøorganisation Plattform gegen Atomgefahren Salzburg (PLAGE) har kommissioneret en analyse fra Prof. Dr. Michael Geistlinger fra Salzburgs Universitet om den europæiske generaladvokat Hogans udtalelse vedr. Østrigs retssag mod EU-kommissionen. Med støtte fra Luxembourg anlagde Østrig sag ved EU-domstolen for at forhindre statsstøtte til atomkraft i EU. Den blev tabt i første i første instans, men Østrig har anket dommen. Generaladvokaten anbefaler i sin udtalelse, at anken bliver afvist.

Prof. Dr. Michael Geistlingers analyse

I 2015 sendte NOAH og fire andre danske miljøorganisationer et brev til den daværende Klima-, energi- og bygningsminister for at få Danmark til at blive medsagsøger. Brevet forklarer i detaljer baggrunden for retssagen.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!