Uran Valg i Grønland - også om uranudvinding

Valget i Grønland kan få betydning for uranudvindingen og derfor også sundhedsmæssige, miljømæssige og sikkerhedspolitiske konsekvenser. Derfor opfordrer Det Økologiske Råd og en række andre organisationer at vælge en regering, som vil geninføre nul-tolerancepolitik for uranudvinding.

2. oktober 2014 · Kl. 16:50 Pressemeddelelse

Der er nu udskrevet valg i Grønland. Vi opfordrer de grønlandske vælgere til at sikre, at den næste regering vil genindføre den nul-tolerancepolitik, der var gældende i Grønland fra 1986. Erfaringen fra uranudvinding i andre dele af verden viser, at det ikke kan gøres uden at efterlade store miljøproblemer – og i den sårbare arktiske natur vil problemet kun blive værre.

Nultolerancen blev ophævet sidste år efter en ensidig informationskampagne og en forceret debat i Inatsisartut. Nu er der behov for bred information omkring uranudvinding og de mulige konsekvenser for miljø og mennesker og for spredning af atomvåben. Den såkaldte forhøring af Kuannersuit-projektet bør derfor sættes i bero, idet det bagvedliggende informationsmateriale er for ensidigt og mangelfuldt.

"Vi vil bidrage til, at den informationskampagne, som bl.a. Sara Olsvig har bebudet, også kommer til at indeholde de kritiske synspunkter i forhold til uranudvindingens sundhedsmæssige, miljømæssige og sikkerhedspolitiske konsekvenser," siger Mikkel Myrup fra Avataq i anledning af udskrivelse af valg til Inatsisartut.

Avataq, VedvarendeEnergi, Det Økologiske Råd, NOAH Friends of the Earth Denmark.

kontakt:

For Avataq (www.avataq.gl): Mikkel Myrup, tlf.: +299 22 84 23 - mikkelmyrup(at)post.com

For VedvarendeEnergi (www.ve.dk): Hans Pedersen, tlf.: +45 51 92 24 14 - pedersen(at)ve.dk

For Det Økologiske Råd (www.ecocouncil.dk): Christian Ege +45 28 58 06 98 – christian(at)ecocouncil.dk

For NOAH Friends of the Earth Denmark's Urangruppe (www.noah.dk): Palle Bendsen +45 30 13 76 95 - pnb(at)noah.dk

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!