Hvad betyder det for miljøet, biodiversiteten og økosystemerne, når naturen er under pres? Her er fire bud på forløb i biologi, der alle tager udgangspunkt i kerneområdet 'økologi'.

frø

For alle fire forløb gælder, at de dækker det faglige område at "opnå faglig baggrund for at forholde sig til lokale og globale problemstillinger inden for bæredygtighed og miljø, og for selv at bidrage innovativt og ansvarligt til samfundets udvikling." samt at det tematisk dækker kerneområdet 'Økologi'. I skal nemlig bredt arbejde med samspillet mellem arter og arter og deres omgivende miljø og biodiversitet.

Forløb 1 virker som et kort introducerende forløb, som er vigtigt at orientere sig I inden man går i gang med et af de andre forløb. Forløb 2, 3 og 4 er selvstændige forløb. Alle kapitler kan derudover bruges selvstændigt og som supplement til den generelle undervisning i biologi.

Klik på de enkelte kapitler under forløbene nedenfor for at finde arbejdsspørgsmål, diskussionsspørgsmål og opgaver til hvert kapitel, samt idéer til videre læsning.

De fire bud på forløb lyder som følger: 

FORLØB 1: Hvad er biodiversitet og hvorfor er det vigtigt?

FORLØB 2: Hvordan forvaltes vores biodiversitet?

FORLØB 3: Om miljøbeskyttelse som global problemstilling

FORLØB 4: Hvad kan vi gøre ved det?

FORLØB 1: Hvad er biodiversitet og hvorfor er det vigtigt?

Hvad er biodiversitet, økosystemer og forsyningsfunktioner? Og hvordan ser forholdende ud for biodiversiteten indenfor EU’s grænser? Dette er de spørgsmål, I kan arbejde med i et introducerende forløb om biodiversiteten i EU.

Kapitel 1: Hvorfor er biodiversitet vigtigt? I dette kapitel skal I arbejde med, hvad biodiversitet, økosystemer og forsyningsfunktioner er samt hvorfor genetisk variation er vigtigt for vores overlevelse på jorden.

Kapitel 2: Sundhedstjek af biodiversiteten i EU Her bliver der stillet skarpt på, hvordan biodiversitet og økosystemerne har det i det geografiske område, vi kalder EU. Her er der mulighed for at træne metodiske færdigheder indenfor faget.

FORLØB 2: Hvordan forvaltes vores biodiversitet?

Centralt i biologifaget står behovet for at forstå betydningen af biodiversitet, bæredygtig udvikling og miljøbeskyttelse, og de følgende tre kapitler kan bruges i sammenhæng til at eksemplificere, hvordan en politisk instans som EU påvirker både biodiversiteten, den bæredygtige udvikling og miljøbeskyttelsen ved at lave love og iværksatte programmer, der får betydning for biodiversiteten og naturen både lokalt og globalt.

Kapitel 3: Hvad gør EU for at forbedre biodiversiteten? Her dykker I ned i de EU-politikker, der er vedtaget for at rette op på problemerne på biodiversitetsområdet, og ser på, hvordan disse politikker burde føre til øget miljøbeskyttelse og biodiversitet.

Kapitel 4: Fra Bruxelles til Bramming Dette kapitel er ikke i sig selv relevant for biologifaget, men som et supplerende materiale, der understøtter tværfagligheden i uddannelsen. Her kan I undersøge, hvordan en lov bliver til i Bruxelles og senere får betydning lokalt for biodiversiteten i for eksempel Brønderslev eller Bramming. 

Kapitel 5: Natura 2000 - Et bud på en løsning Her skal I arbejde med, hvordan EU’s love bliver forvaltet i virkeligheden i for eksempel Danmark og Rumænien. Dette kapitel præsenterer to cases, der eksemplificerer det, I har arbejdet med i de to ovenstående kapitler.

FORLØB 3: Om miljøbeskyttelse som global problemstilling

I de følgende tre kapitler kan I arbejde med miljøbeskyttelse både som en lokal og en global problemstilling, for hvad sker der for biodiversiteten globalt og lokalt, når økonomisk vækst går forud for miljøbeskyttelse i international politik? 

Kapitel 6: Naturbevarelse gennem økonomiske instrumenter - sælger vi naturen for at bevare den? I dette kapitel skal I arbejde med de principper, der ligger bag EU’s politikker, og som gør, at vi trods politiske beslutninger stadig oplever en forværring af biodiversiteten. Spørgsmålet er her, hvad det betyder for biodiversiteten lokalt, når økonomisk vækst går forud for miljøbeskyttelse.

Kapitel 7: Natursyn Her skal I diskutere, hvordan vores syn på naturen er og hvorfor, og undersøge, hvad vores syn på naturen betyder for vores evne til og interesse for at tage vare på og beskytte naturen. 

Kapitel 8: EU's forbrug og handelspolitik påvirker naturen og biodiversiteten Her skal I arbejde med, hvordan EU’s forbrug og handelspolitikker påvirker biodiversiteten uden for EU’s grænser. I skal se på det konkrete eksempel palmeolie, hvad det bruges til, produktionens miljømæssige og samfundsmæssige konsekvenser og arbejdet med bæredygtig certificering. Anden del af kapitlet belyser konflikten mellem økonomiske interesser og handelaftaler på den ene side og biodiversitet og mangfoldighed i afgrøder og frø på den anden side.

FORLØB 4: Hvad kan vi gøre ved det?

Dette forløb er et handlingsforløb og kan gennemføres uden at have arbejdet med Forløb 2, 3 eller 4. Motivationen for at arbejde handlingsorienteret vil dog være betinget af, at I har arbejdet med, hvorfor naturen er under pres og hvorfor dette er problematisk. 

Kapitel 9: Hvad skal vi gøre for at beskytte og forbedre biodiversiteten? Centralt for biologifaget står ønsket om at bidrage innovativt og ansvarligt til samfundets videre udvikling, og derfor skal I her arbejde med de forskellige muligheder, vi har, for at tage aktivt del i samfundet og påvirke miljøet og biodiversiteten i en positiv retning. Her skal I undersøge, hvad vi hver især og i fællesskab kan gøre for at beskytte og forbedre biodiversiteten, både lokalt og globalt.