Kapitel 6: Naturbevarelse gennem økonomiske instrumenter – sælger vi naturen for at bevare den?

Arbejdsspørgsmål 

  • Beskriv med jeres egne ord begrebet 'No Nett Loss' (også kendt som 'Nettogevinstprincippet' (Net gain Principle)) for hinanden.
  • Forklar hvordan one-off offsetting, finansiel kompensation og køb af kreditter er EU’s svar på problemerne med forringet biodiversitet.
  • Forklar de økologiske problemer ved off-setting for hinanden (s. 39). Hvorfor er det svært at værdiansætte og genskabe biodiversitet?

Diskussionsspørgsmål

  • Diskuter de økologiske problemer ved off-setting (s. 39). Hvilke muligheder vurderer I, at der er for at overkomme disse problemer? Vurderer I, at det er muligt at overkomme dem og gøre off-setting til en mulighed, der gavner biodiversiteten? Hvorfor / hvorfor ikke?
  • Diskuter, hvorvidt I vurderer, at EU's politikker er sammenhængende eller om de modarbejder hinanden og i givet fald hvordan? Underbyg med konkrete eksempler fra teksten. 
  • Diskuter, hvorvidt I mener, at man bør kunne tjene penge på naturbevarelse.

Undersøg

  • Læs artiklen No to Biodiversity Offsetting og undersøg argumenterne imod offsetting. Hvorfor mener Corporate Europe Observatory at det er en dårlig strategi til at beskytte og forbedre biodiversiteten? Er I enige / uenige med dem? Og hvorfor? 
  • Undersøg på internettet byggeplanerne på Amager Fælled og protesterne imod, og vurder, hvilken strategi fra Afværgehierarkiet (Figur 6.1), der er blevet brugt i den sag.