Et undervisningsmateriale om EU og biodiversitet til biologi, naturgeografi og samfundsfag.

Forside

Dette undervisningsmateriale stiller skarpt på tilstanden for biodiversiteten i Europa, hvad man i EU gør for at forbedre tilstanden, og hvorfor det trods gode intentioner stadig går tilbage på mange områder - og endelig hvad vi kan gøre for at ændre det.

Download materialet her: Når naturen er under pres.

Du kan arbejde med materialet indenfor både biologi, naturgeografi og samfundsfag.

Tryk på de enkelte fag for at finde læsevejledninger til fagene, konkrete bud på anvendelse af kapitlerne, samt tilhørende arbejdsspørgsmål, øvelser, opgaver og ideer til videre læsning.

Det er muligt at bruge alle ni kapitler i alle tre fag, men man kan også lave mindre forløb på tværs af kapitlerne, som dækker forskellige kerneområder i de tre fag.

BIOLOGI 

Hvad betyder det for miljøet, biodiversiteten og økosystemerne, når naturen er under pres? Find her fire bud på forløb i biologi, der alle tager udgangspunkt i kernestoffet 'økologi'.

NATURGEOGRAFI 

Hvad betyder det for Jordens geologiske processer, bæredygtighed og ressourceforvaltning, at naturen er under pres? Find her fire bud på forløb i naturgeografi, der på forskellig måde dækker fagets kernestof.

SAMFUNDSFAG 

Hvad betyder det for både individ og samfund, når naturen er under pres? Find her fire bud på forløb i samfundsfag, der på hver deres måde dækker kerneområder indenfor faget.

Undervisningsmaterialet er støttet af 

Europanævnets logo