• 2. april 2005

Oplæg til diskussion om Euratom Traktaten og en styrkelse af vedvarende energi i Danmark og Europa

Foredrag holdt ved NOAH's halvårsmøde d. 2. april 2005

Tilmelding til atomkraft